วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้งค่า Mail ใน เครื่อง Mac ให้ในช่องตอบกลับ เป็นเมล์ ที่ตัวเองใช้อยู่

เข้า Menu Mail < Preferences..

ในช่องนี้ให้ระบุเหมือนดังภาพ คือ Account
Send new messages from: Account of selected mailboxไม่มีความคิดเห็น: