วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

Network Diagram (วางระบบ Server สำหรับ การทำงานของโปรแกรมบัญชี) แบบคุ้มค่า

แผนผัง Network Diagram สำหรับผู้ที่ต้องการวางระบบ Server บัญชี โดยเฉพาะ

เมื่อพูดถึงเรื่อง Network แล้ว หลายๆคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้าน IT อาจจะคิดปวดหัวขึ้นมาทันที
ว่ามันคงเป็นเรื่องที่น่าซับซ้อน สายเยอะแยะไปหมด หรือ อะไรที่มันต้องใช้เงินในการลงทุนมาก
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอ หากคุณวางแผนที่จะวางระบบ สำหรับโปรแกรมบัญชี เช่น Express หรือ โปรแกรมอื่นๆ คุณรู้หรือไม่ สาย LAN แทบไม่มีความจำเป็นให้เกะกะ แม้แต่น้อยเลย

โดยอิงจาก  Diagram  ดังภาพ คือ มี Server 1 ชุด คอมเครื่องลูก 3 ชุด(พร้อมตัวรับสัญญาณ Wireless) ตัวปล่อยสัญญาณ Wireless  แค่นี้ก็เป็นระบบ Network ที่สามารถใช้งานได้ในราคาสุดคุ้มแล้ว

โดยผู้อ่านท่านใดมีแผนที่จะ วางระบบ สามารถ Print Diagram ด้านบนแล้วนำไปให้ร้านคอมพิวเตอร์ร้านใด หรือ บริษัท ผู้วางระบบ ก็สามารถประเมินราคาได้ และ จะเข้าใจ ว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้รับวางระบบ Network ด้วยทีมวิศวกร มืออาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม
www.technologyland.co.thวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

จดหมายร่าง บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  เข้าLogin  แล้วเลือกบล็อคจดหมายร่าง


2.  เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะมีหน้าต่างปรากฎขึ้นทางด้านขวา จะมีจดหมายร่างที่เราพิมพ์หรือร่างจดหมายไว้แต่ยังไม่ได้ส่งไปยังผู้รับต่างๆ ทั้งนี้จดหมายร่างอาจส่งให้หลายผู้รับ จึงมีการสร้างขึ้นเก็บไว้ก่อนได้แล้วสามารถนำมาจัดส่งอีเมล์ที่หลังได้ทันที


3. สามารถส่งจดหมายได้ทันที บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
วิธีส่งแบบแนบไฟล์ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1. เลือกคลิกที่รูปปากกา 


2.  เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎหน้าต่างทางด้านขวา ให้เพิ่มชื่อผู้ที่ต้องการติดต่อ เรื่องอะไร 


3. จากนั้น วิธีแนบไฟล์เอกสารที่ต้องการส่ง ให้คลิกที่ Attach form computer แล้วเลือกไฟล์จากคอมของคุณ

4. เมื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบเสร็จสิ้นให้คลิกส่งได้ทันที บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  login  เข้าอีเมลจากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก


2.  เมื่อคลิกแล้วจะมีบล็อคให้เพิ่ม ชื่อ  -  นามสกุล ขอผู้ติดต่อ และมีทั้งให้ใส่ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ทั้งนี้การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเวลาจะค้นหาลูกค้าหรือบุคคลที่จะส่งจดหมายไปนั้นจะทำให้ค้นหาจากชื่อหรือที่อยู่ ได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น


3.  เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือที่อยู่เรียบร้อยแล้วให้คลิก บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน จะสามารถหารายชื่ออีเมลติดต่อได้สะดวกมากขึ้น

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


[TL] วิธีดูข้อความที่ลบแล้ว บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1.  Loginเข้าอีเมล์ เลือกบล็อคทางด้านซ้าย จะมีชื่อ จดหมายที่ลบแล้วคลิกเลือก


2. เมื่อทำการคลิกแล้วจะมีหน้าต่างทางด้านขวาแสดงขึ้นนั้นคือ ข้อความจดหมายที่เคยลบทิ้งแล้ว สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ทันที
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12[TL] วิธีดูอีเมล์ขยะ หรือ Junk email
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  login เข้าไปยังอีเมล์2.  เลือกบล็อคจากทางด้านซ้ายจะมีชื่อ จดหมายขยะ แล้วคลิก

3.  แล้วจะมีหน้าต่างที่จะแสดงจดหมายขยะทางด้านขวา
จดหมายขยะ หมายถึง อีเมลโฆษณาต่างๆที่เข้ามาในอีเมลของคุณอย่างอัตโนมัติ หรือเรียกว่า Spam mail 
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


[TL] วิธีดูอีเมล์ที่ส่งไปแล้ว บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1. Login เข้าไปยังอีเมล์


2. เลือกบล็อคทางด้านซ้าย จะมีบล็อคจดหมายที่ส่งแล้ว 

3.  เมื่อคลิกเข้าไปยังบล็อคจดหมายที่ส่งแล้ว จะมีบล็อคข้อความทางด้านขวาแสดงให้เห็นว่าคุณส่งอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งแล้วย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

[TL] วิธีส่งอีเมล์เบื้องต้น บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-121.ให้ใส่ Username และ Password ที่ได้รับ


2.เมื่อ Login จะปรากฎหน้าเว็บนี้


3. คลิกที่ รูปปากกา 

4. หลังจากคลิกแล้วจะมีบล็อคให้คุณสามารถส่งอีเมล์ได้


5. จะมีบล็อคให้คุณสามารถระบุพิมพ์ (ถึง) คือบุคคลที่ต้องการส่งถึง  และ (เรื่อง) ที่ต้องการส่ง


6. เมื่อพิมพ์ระบุเสร็จสิ้น สามารถคลิกส่งอีเมล์ได้ทันที
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


[TL] วิธีการเช็ค Email message เบื้องต้น
1.ให้ใส่ Username และ Password ที่ได้รับ
2.เมื่อ Login จะปรากฎหน้าเว็บนี้  คุณก็สามารถเช็คอีเมล์ได้ทันที[TL] อ่านอีเมล์ พนักงาน ทั้งหมดได้ หากคุณเป็น Admin

เราเข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่า หากคุณเป็นเจ้าของกิจการ ข้อมูล คือ สิ่งสำคัญ และ ควรเป็นความลับที่สุด ดังนั้นคุณควรมีอำนาจที่จะเข้าไปทำการอ่านอีเมล์ต่างๆ ของพนักงานในองค์กรของท่าน ว่าในแต่ละวันได้มีการ ส่ง หรือ รับอีเมล์ใดออกไปบ้าง
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12ระบบของเราถูกพัฒนาร่วมกับทีมวิศวกรชาวออสเตเรีย,สหรัฐอเมริกา เพื่อออกแบบระบบอีเมล์ ให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับ Email พนักงานในองค์กรของท่าน  โดยสามารถตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรงจากทุกที่ทุกเวลา

มากกว่านั้นคุณยังสามารถ เพิ่ม-ลบ อีเมล์ภายในองค์กรของท่านด้วยตนเองผ่านระบบของเรา แบบ Real time

ดูข้อมูลอีเมล์พนักงานทั้งหมด โดยสามารถกำหนดช่วง วันและเวลาได้ สามารถเข้าไปอ่าน อีเมล์ ของพนักงานทุกคนได้ (ในกรณีที่คุณเป็น Admin หรือเจ้าของกิจการ)

ติดต่อเรา บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับองค์กร
โทร: 02-464-9211-12
Email: contact@technologyland.co.th
Website: www.technologyland.co.th/email/

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทำไม Hotmail ต้องให้ยืนยัน (Verify) ตัวเอง ด้วยเบอร์โทร (Mobile number) และให้ใส่ alternate email address

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการดูแลระบบอีเมล์สำหรับองค์กร และ ชื่อบริษัท 

หลายๆคนที่ใช้ Email กับ Hotmail ต้องเคยสงสัยว่า ทำไม Hotmail ถึงมีการให้ยืนยันตนเอง ค่อนข้างละเอียด และ ใช้ข้อมูลหลายอย่าง เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์สำหรับ โดยเหตุผลหลักๆ คือ

1.ต้องการยืนยันว่าคุณนั้นเป็นคนจริงๆ (ไม่ใช่ว่า กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นถูกทำโดยโปรแกรมที่ Hacker เขียนไว้อัตโนมัติในความหมายทางเทคนิคคือ Robot ที่แปลว่าหุ่นยนต์) บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
2.ต้องการใช้ข้อมูล ที่คุณกรอก สำหรับช่วยเหลือในกรณีที่คุณ ลืม Password เช่น เมื่อคุณกรอก เบอร์โทรศัพท์มือถือ หากคุณลืม Password จริงๆ Hotmail ก็จะส่ง SMS ไปบอก Password 
หรือ ถ้าคุณกรอก Alternate email address หรือ อีเมล์สำรอง Hotmail ก็จะส่ง วิธีการ Reset Password ไปที่อีเมล์สำรอง ดังนั้นการกรอกข้อมูลเหล่านี้ อย่ากรอกมั่วอย่างเด็ดขาด 

หน้าจอ เมื่อ Hotmail ให้กรอก เบอร์โทร (Phone number) และ อีเมล์สำรอง (Alternate email address)


หลังจากกรอกเสร็จ ทางระบบ จะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่คุณกรอกนั้นถูกต้อง


บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการดูแลระบบอีเมล์สำหรับองค์กร และ ชื่อบริษัท วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

ปัญหา Delay เมื่อมีการ รับเมลต่อจากเมล์อื่น (สำหรับผู้ใช้งาน Gmail และวิธี pop เท่านั้น)

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ดูแลระบบอีเมล์ สำหรับหน่วยงาน บริษัท และองค์กร  ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกตามด้านล่าง

ยกตัวอย่าง อีเมล์ของคุณ คือ
a@company.com

แต่ในระบบ ได้มีการตั้งค่า ให้คุณรับอีเมล์จาก
contact@company.com (ซึ่งเป็นอีเมล์กลาง ของทางบริษัทฯ)

พูดง่ายๆก็คือ เมื่อ มีใครส่งเมล์มาที่ contact@company.com มันจะถูกส่งต่อไปยัง  a@company.com ด้วย 
แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ มัน Delay (ในกรณีที่มีการตั้งแบบ pop หากตั้งเป็น Auto Forward จะไม่พบปัญหานี้ แต่  Auto Forward นั้นจะระบุ เมล์ปลายทางได้แค่เมล์เดียว) กว่ามันจะมาถึงปลายทางสุดท้ายอย่างเรา ก็รอกันแล้วกันเล่า


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

จริงๆแล้วเรามีเทคนิค เล็กๆ ที่ทำให้เมล์ปลายทางอย่างเรา สามารถรับอีเมล์ที่ถูกส่งต่อมานั้น ได้ทันทีเพียงปลายนิ้ว โดยให้ทำตามภาพดังนี้ (สำหรับผู้ใช้งาน Gmail เท่านั้น)1. Login เข้าระบบ2.ไปที่ด้านขวามือที่เป็น icon เฟือง > Settings


3.เลือก Tab Accounts


4.หลังจากนั้นให้คลิกที่ Check mail now (หมายถึง ดึงอีเมล์มันมา ณ ตอนนี้เลย)

หลังจากนั้นอีเมล์ฉบับใหม่ๆ จะถูกดึงเข้าอีเมล์ของเมล์คุณทันที
วิธีการนี้ ต้องทำด้วยความระมัดระวัง ห้ามไปกด Link อื่นผิดอย่างเด็ดขาด
เพราะอาจทำให้ระบบอีเมล์ของคุณนั้นเกิดปัญหาได้

บทความโดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ดูแลระบบอีเมล์ สำหรับหน่วยงาน บริษัท และองค์กร  ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกตามด้านล่าง