วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Backup email messages โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

การใช้งานระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ หรืออีเมล์โฮสติ้งในบางครั้ง เราต้องการที่จะทำการสำรองข้อมูลเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น นำข้อมูลอีเมล์ดังกล่าว ไปเปิดในเครื่องอื่น ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำการลง Windows ใหม่ หรือนำไปเปิดดูอีเมล์แบบ offline เป็นต้น ซึ่งวิธีการสำรองข้อมูลนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ในที่นี้ บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการสำรองข้อมูลอย่าง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Thunderbird ซึ่งท่านสามารถทำตามลำดับดังนี้

1. เปิดโปแกรม Thunderbird แล้วไปที่ tools และ Acouunt Settings
หากไม่เจอเมนู Tools ด้านบน ให้กด Alt 1 ครั้ง


2. ไปที่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Backup แล้วเลือก Server Setting
จากนั้น ดูข้อมูลที่ Local directory : ให้ทำการ Copy ข้อความส่วนนั้นไว้ แล้วทำการปิดโปรแกรม  Thunderbird

3. เอาที่อยู่ที่ Copy นั้ไปใส่ใน File Expoler (My Computer) เพื่อทำการเรียกที่อยู่ที่จัดเก็บอีเมล์
ตัวอย่าง : C:\Users\<Computer Name>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\jr04akxm.default\ImapMail\mail.worldcloudmail-2.com

4. จากนั้นท่านก็ทำการ Copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมด เก็บไว้ในที่ที่ท่านต้องการ เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ทำการ back up อีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีเช็ค Email ของ Google Apps ผ่านหน้าเว็บไซต์

ให้เข้า www.gmail.com และใส่ Username เป็น Email ตนเอง  หลังจากนั้นใส่ Password


วิธีตั้งค่า Email ของ Google Apps แบบ IMAP บน MS Outlook

การตั้งค่า Server  IMAP สำหรับ MS Outlook

 • Incoming Mail (IMAP) Server - Requires SSL
  • imap.gmail.com
  • Port: 993
  • Requires SSL:Yes
 • Outgoing Mail (SMTP) Server - Requires TLS
  • smtp.gmail.com
  • Port: 465 or 587
  • Requires SSL: Yes
  • Requires authentication: Yes
  • Use same settings as incoming mail server
 • Full Name or Display Name: [your name]
 • Account Name or User Name: your full Gmail address (username@gmail.com). Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Email address: your full Gmail address (username@gmail.com) Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Password: your Gmail password

เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or  HTTP


เลือก Manually configure server setting...​ และกด Next


เลือกไปที่ Internet E-mail

ทำการตั้งค่าตามตัวอย่าง และคลิกที่ More Settings...

ใน Tab: Outgoing Server ให้ทำเครื่องหมายดังภาพ


ใน Tab: Advanced ให้ตั้งค่า Port ดังตัวอย่าง

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[TL Basic] วิธีดู Email ทั้งหมดในองค์กรเรา / How to check email user in your organization.

คลิกไปที่ Manage Users / Accounts ดังภาพ
Go to Manage Users / Accounts.

ระบบจะแสดงรายชื่อ Email ที่อยู่ในระบบทั้งหมด ดังภาพ พร้อมสถานะของ Email นั้นๆ
There will show the email list in your organization and show the users' status.

[TL Basic] วิธี Reset Password ในกรณีที่ User ลืมรหัสผ่าน / How to reset your password.


คลิกไปที่ Manage Users/Accounts
Go to "Manage Users/Accounts"

เลือกไปที่ Email ที่ต้องการ Reset Password
Choose an email which you want to reset password.

คลิกไปที่ Reset Password ดังภาพ
Click "Reset Password"กดไปที่ Reset Password
Click "Reset Password" button.


ระบบจะทำการ Gen Password ตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที
The password has been modified, you can log in with your new password now.

[TL Basic] วิธีลบ Account Email ในองค์กร / How to delete account email in your organization.

เลือกไปที่ Manage Users/Accounts
Choose "Manage Users/Accounts"

เลือก Email ที่ต้องการลบ และ คลิก Delete ตามภาพ
Tick the email user that you want to delete, click "Delete" button.

[TL Basic] วิธีเพิ่ม Email ผ่านระบบ Control Panel / How to add user in Control panel.

เข้า URL Control Panel ที่ได้รับ
Go to url control panel which you got from provider.


คลิกไปที่ Mange Orders > List/Search Orders
Click Mange Orders > List/Search Orders

เลือกไปที่ Web ที่เราต้องการเพิ่ม Email


คลิกไปที่ Manage Email ดังภาพ
Scroll down this page and in icon: Email and click "Manage Email"


คลิกไปที่ Add User
Click "Add User"

ใส่ Email ที่ต้องการเพิ่ม
Type an email which you need to add and then click "Add User" button.หลังจากนั้นระบบ จะทำการเพิ่ม Email และ สุ่มรหัสผ่านให้
After that, the email was added and you will get a random password.


ท่านสามารถนำ Email และรหัสผ่านนั้น ไป Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที  ผ่าน Web Mail (โดยท่านสามารถเปลี่ยน Password Email เองได้ภายหลัง)
 Now, you can log in the email on this website by webmail and you can change the password.

Email ที่เพิ่มสามารถใช้งานได้ทันที
The email which was added, is now available.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีค้นหา Email สำหรับองค์กร และ ธุรกิจ ผ่านระบบ TL Email ผ่านเว็บ (Web)

หากท่านใช้ Email ผ่าน Web (Web Base Email) ของระบบ TL Mail และมีจำนวนอีเมล์จำนวนมาก ดังนั้น การค้นหาอีเมล์ จึงมีความสำคัญ ระบบ TL Mail มี Function การค้นหาระดับสูง โดยลูกค้าสามารถเช็ค Email ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

ลูกค้าสามารถค้นหาโดยการคลิกไปที่ icon แว่นขยาย ดังภาพ

how to search
หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถตั้ง Option ได้อย่างละเอียด ผ่านหน้า (Web Base Email)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

วิธี Add Email หลายๆ Account ในโปรแกรม Thunderbird

สำหรับคนที่เช็ค Email ผ่านโปรแกรม Thunderbird หลายๆท่านอาจจะหาปุ่ม เพื่อเพิ่ม Account Email อื่นๆ ไม่เจอ, ท่านสามารถทำตามวิธีดังภาพ

ไปที่มุมขวาสุด และเลือกไปที่ Options > Account Setting.. ดังภาพคลิกไปที่ปุ่ม Account Actions > Add Mail Account.. ดังภาพ


วิธีตั้ง Sent Folder ใน Outlook ให้ตรงกับ Sent Folder ในเว็บไซต์


การใช้งาน Email เพื่อติดต่อธุรกิจหลายๆท่าน คงใช้ผ่าน Outlook ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความนิยม และใช้งานกัน แต่ปัญหาสำคัญของคนที่ใช้ Email  Account เดียว แต่ใช้ผ่านอุปกรณ์หลายเครื่อง เช่น ใช้จากคอมพิวเตอร์ที่ทำงาน, คอมพิวเตอร์ที่ผ่าน, เช็คผ่านหน้าเว็บไซต์, ผ่าน Outlook, ผ่าน iPhone, iPad

แต่ปัญหาสำคัญคือ มันโชว์ข้อมูลไม่เหมือนกันสักที่ โดยเฉพาะใน Sent Folder ซึ่งข้อมูลใน Outlook ก็โชว์แต่ข้อมูลที่ส่งออกโดย Outlook เท่านั้น แต่ในเว็บไซต์กลับไม่โชว์

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องใช้งานผ่านเทคโนโลยี IMAP ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่ TL มีเท่านั้น

โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้ (การตั้งค่าใน Outlook อาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนกัน แต่ จะมีลักษณะการตั้งค่าที่คล้ายๆกัน)
เลือกไปที่ Account Settings...

ดับเบิ้ลคลิก ไปที่ Account ที่เราต้องการ
โดย Account ของเราต้องติดต่อกับ Server ด้วยวิธี IMAP เท่านั้น 

เลือกไปที่ More Settings...


เลือกไปที่ Tab Folders, และติ๊กไปหัวข้อที่ 2 (ตามภาพประกอบ) ซึ่งหมาย ความว่า หากมีการส่ง ข้อมูลอะไรจาก Outlook ให้บันทึกลง Server มิใช่ Save ลงเครื่อง

และเลือก Folder ไปที่ : Sent  แสดงว่า อีเมล์ที่ถูกส่งออกโดยโปรแกรม Outlook
จะถูก Save อยู่ใน Folder Sent


หลังจากนัน้ให้สังเกตุว่า เมื่อเราใช้โปรแกรม Outlook ในการส่ง Email, Email จะถูก Save ไว้ใน Folder Sent ดังภาพ


และเมื่อเราไปเช็คใน Folder Sent ในเว็บไซต์ก็จะแสดงข้อมูลเหมือนกัน


วิธีดังกล่าวจะสามารถทำได้เฉพาะการเชื่อมต่อแบบ IMAP เท่านั้น

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำระบบเทคโนโลยี Email Server แบบ IMAP  สำหรับการใช้งาน ทางธุรกิจ และองค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติม >>


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีแลนด์ (TL) ขึ้นแท่น ผู้นำระบบอีเมล์ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Email for business) ของประเทศไทย

เทคโนโลยีแลนด์ หรือ TL ตรอกย้ำความสำเร็จ และ สร้างมาตรฐานใหม่ สำหรับวงการระบบ Email สำหรับธุรกิจภายในประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด (Technology Land Co.,Ltd.)  หรือ TL

TL สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการให้บริการระบบ Email
ด้วยการบริการบริหารจัดการภายในบริษัท โดยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของโลก และดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ และ เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำ ระบบ Email สำหรับธุรกิจ ภายในประเทศไทยมาตรฐานการบริหารการจัดการ ด้วย Software ระดับโลก รายเดียวในประเทศไทย
จอหน์ คราฟ (Support Administrator) กล่าวว่า "TL เลือกใช้ระบบ Support ลูกค้า เบอร์ 1 ของโลก ชื่อว่า Zendesk จากประเทศเดนมาร์ก" ทำให้การบริหารจัดการภายในองค์กรนั้นเป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพ, พนักงานของเรารู้ว่า เมื่อวันนี้มาทำงาน ต้องทำอะไรบ้าง ซึ่ง Software ตัวนี้ได้บริหารจัดการ และ แสดงอย่างเป็นระบบ ว่าพนักงานคนนั้นๆ ต้องทำสิ่งใดก่อนหรือหลัง
ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว
"เราเลือกใช้ Chat Support อันดับ 1 ของโลก ที่ TL สั่งซื้อจากประเทศสิงคโปร์" ด้วย Software ตัวนี้ทำให้ ช่องว่าง ระหว่างลูกค้ากับทีมวิศวกร นั้นน้อยลง" และ ยังเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาการใช้งาน ข้อมูลเหล่านั้น ไม่เพียงจะส่งถึงทีมวิศวกรของเราทันที แต่ยังถูกส่งไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กระบวนการทางบัญชี ไปจนถึง ปัญหาที่มีระดับความซับซ้อนสูง ระบบยังมีความสามารถสูงระดับที่สามารถ Integrate ปัญหาที่สอบถามทาง Chat ไปรวมกับ ระบบบริหารจัดการภายใน


การ Backup ข้อมูลของลูกค้า ด้วย Software ระดับโลก
ข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลเอกสารทั่วไป ไปจนถึงเอกสารทางเทคนิคที่มีความลับของข้อมูลสูง ถูกบริหารจัดการด้วย Software ระดับโลกอย่าง sugar-sync for business ซึ่ง TL ได้ทำการสั่งซื้อจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ข้อมูลทั้งหมด ถูกเข้ารหัสด้วยเทคโนโลยีระดับสูง การบริการจัดการข้อมูลยังแบ่งการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละพนักงานที่ต่างกันไป ซึ่งลูกค้ามั่นใจว่า ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บเป็นความลับสูงสุด


ระบบ Email ระดับโลก ของ TL
TL เลือกใช้ระบบที่ถูกจัดทำขึ้นโดยทีมวิศวกร TL กับ บริษัทต่างชาติ เช่น ประเทศออสเตรเลีย,สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ TL จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Email สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ


TL Data Center
TL ยังมี Data Center ภายในประเทศไทย ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยคุณภาพสูง ตั้งแต่ระบบ CCTV, ระบบตรวจจับความเคลื่อนไหว, ระบบตรวจจับแบบ IR, ระบบตรวจจับการเดินที่ผิดปกติ


TL ยังเป็นอีเมล์โซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ SME (อ้างอิง บางกอกโพส)ก้าวสู่ผู้นำด้านระบบอีเมล์
TL มีความมุ่งมั่นที่จะนำระบบคุณภาพที่บริหารงานโดยคนไทย ซึ่งพร้อมทำตลาดในทวีปเซียภายใน 5 ปีข้างหน้า

TL คืนกำไรสู่สังคม
สังคมคือส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา TL ได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

โครงการคืนกำไรสู่สังคม
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
www.technologyland.co.th/email

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Forward อีเมล์บริษัท โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

มีผู้ใช้งานระบบ Email hosting สำหรับองค์กรบางท่านต้องการให้อีเมล์ของท่าน ทำการ forward อีเมล์ ไปยังอีกอีเมล์ โดยใช้โปรแกรม Thunderbird แต่ไม่ทราบขั้นตอนว่า มีวิธีติดตั้งอย่างไร ดั้งนั้น บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการติดตั้งอย่างง่าย ตามขั้นตอนดังนี้


1. กดปุ่ม Manage message filters

2. เลือกอีเมล์ต้นทางที่จะทำการ forward mail จากนั้น กด new

3. ทำการตั้งค่าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ตั้งชื่อ fliter name ตามต้องการ (ในที่นี้ใช้ชื่อว่า Forward mail)
3.2 เลือกประเภทของ fliter ให้เป็น Match all messages
3.3 เลือก action ให้เป็น Forward message to 
3.4 ใส่ชื่อ Email account ปลายทางที่จะทำการส่งต่อ
3.5 ถ้าต้องการเพิ่มอีเมล์ที่ทำการ forward อีก กด + หรือถ้าต้องการลบ กด -
3.6 กด OK


4. สังเกตได้ว่ามี filter เพิ่มเข้ามา และอยู่ในสถานะ ใช้งาน (Enable) ให้กด Run Now และปิดหน้าต่าง
เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำการ forward ไปยังเมลปลายทางที่ท่านต้องการได้แล้วครับ

บทความโดย
บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ email server, email hosting ให้กับบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Domain ของตนเอง >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<

รู้หรือไม่ว่า ไอโฟน (iPhone) ของคุณพูดภาษาไทยได้ ?

บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้นำด้านระบบอีเมล์ (Email) สำหรับ

ธุรกิจและองค์กรภายใต้ชื่อ Domain ตนเองคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

>>


ถึงแม้ว่าในประเทศไทย มีกฎหมายห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสาร ระหว่างการขับรถยนต์ แต่ในชีวิตความเป็นจริงแล้วอาจจะมีเรื่องด่วนเข้ามา เช่น Email (อีเมล์) ด่วนจากเจ้านาย ถ้าเรามัวแต่รอรถติดบนถนนเป็นชั่วโมงๆ บนท้องถนนที่แสนวุ่นวาย แล้วไปหาที่จอดรถ แล้วค่อยอ่านเมล์ฉบับนั้น อาจจะโดนเจ้านายว่าแน่  แต่ถ้าจะให้เอามาอ่าน แล้ว ขับรถไปด้วย ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะตานึงดูโทรศัพท์ อีกตาดูท้องถนน คงอันตรายแน่ๆ

วันนี้ผู้เขียนได้มีเคล็ดที่ไม่ลับ ที่หลายๆ คนอาจจะยังไม่รู้ ว่า iPhone ของเรานั้นทำได้
คือ สั่งให้มันพูด ตามตัวอักษร ที่เราเลือก และหลายๆคนคงคิดว่า มันคงอ่านหรือพูดได้เฉพาะภาษาอังกฤษ, จริงๆแล้ว มันสามารถพูดภาษาไทยได้ ค่อนข้างดีเลยทีเดียว  โดยที่มันเป็นฟังชั่นพื้นฐาน ที่ติดมากับ iOS เลยโดยไม่ต้องไปโหลด Apps ใดๆ

เราลองมาดูวิธีการตั้งค่าเพื่อให้ iPhone มันพูดได้กัน

เลือกไปที่ Accessibility 

เลือกไปที่ Speak Selection ให้เป็น On ดังภาพ

iPhone มันยังฉลาดขนาดตั้งให้มันอ่านช้าเหมือนเต่า หรือ เร็วกว่านั้น สุดยอดมาก

ทีนี้ ให้เราลองไปเปิดอีเมล์ที่มีตัวหนังสือ แล้ว Select ตัวหนังสือ ที่ให้มันอ่าน ย้ำ ว่ามันสามารถอ่านภาษาไทยได้