แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปรับขนาดอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ปรับขนาดอีเมล์ แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีปรับ Scale (Size) ข้อความบนอีเมล์ ที่ Print Preview ของ Thunderbird

การปรับ Scale คล้ายกับการปรับขนาดของทั้งหน้า เมื่อเราต้องการพิมพ์ (Print Out) ข้อความในอีเมล์ออกมาใน Scale ที่ใหญ่ขึ้น ผู้ใช้สามารถลองตั้งค่าได้ตามภาพประกอบด้านล่าง

คลิกขวาที่แถบสีน้ำเงิน และทำเครื่องหมายที่ Menu Bar เพื่อให้โปรแกรมแสดง Menu Bar ก่อน
จากนั้นเลือกข้อความอีเมล์ที่จะพิมพ์ (Print Out) แล้วคลิกที่ File --> Print Preview

เมื่อปรากฏภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์แล้ว ให้เลือกที่ Scale เพื่อปรับขนาดตามความต้องการ

จะเห็นได้ว่าขนาดตัวอักษรนั้นใหญ่ขึ้น ตาม Scale ที่เลือกคือ 150%