แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  login  เข้าอีเมลจากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ แล้วคลิก


2.  เมื่อคลิกแล้วจะมีบล็อคให้เพิ่ม ชื่อ  -  นามสกุล ขอผู้ติดต่อ และมีทั้งให้ใส่ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ ทั้งนี้การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเวลาจะค้นหาลูกค้าหรือบุคคลที่จะส่งจดหมายไปนั้นจะทำให้ค้นหาจากชื่อหรือที่อยู่ ได้ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น


3.  เมื่อเพิ่มรายชื่อหรือที่อยู่เรียบร้อยแล้วให้คลิก บันทึกรายชื่อผู้ติดต่อ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย และเมื่อมีกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน จะสามารถหารายชื่ออีเมลติดต่อได้สะดวกมากขึ้น

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12