แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Hotmail เข้าไม่ได้ ล่ม เกิดปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้, Sorry, there seems to be a problem with Outlook right nowผู้ให้บริการ Free Email ระดับโลก Hotmail.com ได้เกิดปัญหาการใช้งาน ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ส่งผลให้ผู้ใช้งาน (User) บางราย ไม่สามารถเช็คอีเมล์ตนเองได้ โดยเมื่อ Login ไปแล้วจะพบหน้าจอดังภาพ

Sorry, there seems to be a problem with Outlook right now
เข้า Hotmail ฮอตเมล์ ไม่ได้ (ข้อความภาษาอีงกฤษ)

เราพบปัญหาในการเข้าถึงอีเมล ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถดูข้อความอีเมล์ทั้งหมดของคุณได้
เข้า Hotmail ฮอตเมล์ ไม่ได้ (ข้อความภาษาไทย)

ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกรายงานโดยตรงจากทาง Hotmail หรือ Outlook ว่าได้เกิดปัญหาในการใช้งาน ตั้งแต่ เวลา 20:49 (เวลาตามประเทศไทย) โดยประมาณ

โดยทาง Hotmail หรือ Outlook ได้แสดงสถานะการแก้ไข หรือ ปัญหาดังกล่าวไว้ว่า จะเกิดผลกระทบทำให้ผู้ใช้งานบางส่วน ไม่สามารถ Login หรือ อ่านอีเมล์ใน Inbox ได้ ดังภาพ


on August 14
We're having a problem accessing email, You might not be able to see all your email messages.

14 สิงหาคม 53 เราพบปัญหาในการเข้าถึงอีเมล์ ดังนั้น คุณอาจไม่สามารถดูข้อความอีเมล์ทั้งหมดของคุณได้

ซึ่งตามรายงาน Hotmail แจ้งว่า กำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่
ดังนั้นในช่วงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา ประมาณ 20:49 เป็นต้น ไป
หากคุณไม่สามารถเข้า Hotmail ได้ หรือ Services อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเช็คอีเมล์ Hotmail จาก มือถือ, Outlook, Smart Phone

โปรดเข้าใจว่า ทางทีมของ Hotmail กำลังแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงสำหรับธุรกิจและองค์กรคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด www.technologyland.co.th/email