แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช็ค mail เครื่องแมค แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช็ค mail เครื่องแมค แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิธีการเช็คอีเมล์ Hotmail ผ่าน MAC

การตั้งค่า อีเมล์องค์กร บนเครื่อง MAC ของ Hotmail

Incoming Mail Server :
* POP server: pop3.live.com (Port 995)
* POP SSL required? Yes
* User name: Your Windows Live ID, for example yourname@hotmail.com, yourname@company.com
* Password: The password you usually use to sign in to Hotmail or Windows Live
Outgoing Mail Sever :
* SMTP server: smtp.live.com (Port 25 or 587)
* Authentication required? Yes (this matches your POP username and password)
* TLS/SSL required? Yes

ต้องการระบบอีเมล์ (Email Server) ชื่อบริษัท name@company.com ?
ดูรายละเอียดที่