แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่มเบอร์ hotmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่มเบอร์ hotmail แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ลงบนบัญชี Hotmail เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอีเมล์ (สำคัญมาก)

นอกจากการเพิ่มอีเมล์สำรอง ลงบนบัญชี Hotmail ที่มีความสำคัญแล้ว การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ลงไปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ของ Hotmail ได้ ผู้ใช้หลาย ๆ คนอาจจะเกิดความกังวลว่า ทำไมเราต้องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นเบอร์ส่วนตัว ลงไปด้วย จะมีผลอะไรไหม ผู้เขียนมั่นใจว่าหากไม่มีปัญหาการใช้งาน Microsoft คงไม่โทรศัพท์หาเราแน่นอน หรือหากมีคนพยายามแฮคข้อมูลในอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เราหยุดความเคลื่อนไหวของแฮคเกอร์ได้ เรามาดูวิธีการ Add telephont number กัน ตามภาพประกอบดังนี้


เข้าสู่ระบบอีเมล์ ของ Hotmail คลิกที่ Account settings

เลือก Security info

ที่หัวข้อ Phone number ให้กด add 

พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้อีเมล์นี้ ลงบนช่องว่าง กด Next

Security Code จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขดังกล่าว


เปิดข้อความบนโทรศัพท์ของเรา

นำรหัสบนโทรศัพท์ มาพิมพ์ลงช่องว่าง
กด Next

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail เพื่อความปลอดภัย (สำคัญมาก)