แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add alternate email hotmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add alternate email hotmail แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail เพื่อความปลอดภัย (สำคัญมาก)

ไม่ว่าจะเป็น Free hosted email หรือ Corporate email ล้วนจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ในเรื่องการเข้าถึงอีเมล์ (Inbox) ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้หลาย ๆ คนมักประสบปัญหา Log In เข้าอีเมล์ตนเองไม่ได้ เนื่องจากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานไม่มีอีเมล์สำรองที่สามารถเข้าถึงได้ และไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ก็ยิ่งทำให้ปัญหานั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ร้ายแรงที่สุด คือ ไม่สามารถใช้งานอีเมล์นั้นได้ตลอดไป ซึ่งจะไปขอให้บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Microsoft ช่วยเหลือ ก็เป็นไปได้ยากมาก เพราะการสื่อสารกับเขา อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีความชำนาญกันอยู่แล้ว

ผู้เขียนจึงอยากเสนอแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ใ้ช้เพิ่มอีเมล์สำรองลงไป เหมือนเป็นการให้สองอีเมล์ผูกกันไว้ ถ้าวันใดเราเกิดลืมรหัสผ่าน เราก็ยังสามารถยืนยันตัวตนกับ Microsoft ได้โดยการใช้ระบบ Security Code หรือกรณีอีเมล์โดนแฮค ระบบก็จะส่งข้อความไปยังอีเมล์สำรอง แสดงสถานะการเข้าใช้งานที่ผิดปกติได้

การเพิ่มอีเมล์สำรอง ลงบนอีเมล์ บัญชี Hotmail ผู้ใช้สามารถดูภาพประกอบได้ ดังนี้คลิกที่ Account settings

เลือก Security info

ให้เลือก Alternate email address และพิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป
ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่ออีเมล์ดังภาพประกอบ จากนั้นกดปุ่ม Next
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอีเมล์สำรอง ให้ไปสมัคร(ลงทะเบียน)ก่อน

เมื่อกด Next จะปรากฎหน้านี้ แจ้งว่ารหัสได้ถูกส่งไปที่อีเมล์ดังกล่าวแล้ว
ให้เรา Log In  เข้าไปที่อีเมล์สำรองดังกล่าว โดยเปิด Browser หน้าใหม่

เข้าไปเช็คข้อความในอีเมล์ที่รหัสถูกส่งไป จากนั้น Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่องดังภาพ จากนั้นกด Next

จากนั้นให้พิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป และกด Next

รหัสจะส่งไปที่อีเมล์สำรองอีกครั้ง เพื่อให้เรา Verify

เปิดข้อความที่ถูกส่งมาที่อีเมล์สำรองดังกล่าว Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่อง และทำเครื่องหมายที่ I sign in frequently on this device …
สำหรับเครื่องสาธารณะ อาจไม่ต้องทำเครื่องหมาย
กด ​Submit

อีเมล์สำรองจะถูกเพิ่มลงไปในบัญชี Hotmail เรียบร้อยแล้ว

เราสามารถเพิ่มอีเมล์สำรองมากกว่า 1 อีเมล์ได้ โดยการกดปุ่ม Add ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Alternate Email Address และใช้วิธีการดังภาพที่กล่าวมาเพิ่มอีเมล์สำรองลงไปในบัญชี Hotmail

บทความที่เกี่ยวข้อง: