แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ export TL contacts แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ export TL contacts แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธี Export contacts จากระบบ TL Mail Cloud

ให้คลิกไปยัง Contacts > Export All ดังภาพหลังจากนั้นเราจะได้ไฟล์เป็น นามสกุล VCF เก็บเอาไว้ในเครื่อง เพื่อนำไปใช้ Import ในโปรแกรม หรือ ระบบอีเมล์อื่น ๆได้