แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ thunderbird pop แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ thunderbird pop แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

[Thunderbird] วิธีเพิ่มบัญชีอีเมล์บริษัทฯ วิธี Add email account TYPE: POP3

วิธี Add email account type: POP3 ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird 


คลิกที่ไอคอน 'Email'

คลิก 'Skip this and use my existing email'

กรอกชื่อ, อีเมล์, รหัสผ่าน ของบัญชีอีเมล์ จากนั้นคลิก 'Continue'

เลือกชนิดของบัญชี POP3 และคลิกที่ปุ่ม 'Manual config'

Incoming mail server: mail.worldcloudmail.com  Port: 110
Outgoing mail server: mail.worldcloudmail.com Port: 587
จากนั้นคลิกปุ่ม 'Retest'

เมื่อกรอกทุกอย่างถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ 'Done'

หน้าต่าง Security Exception สำหรับ Server ขารับจะปรากฏขึ้นมา
ให้กด Confirm Security Exception

ทดสอบส่งอีเมล์ในครั้งแรก เพื่อทำการ Confirm Security Exception ใน Server ขาออก

1. คลิกที่ปุ่ม 'Write'
2. สร้างข้อความเพื่อทดสอบส่งอีเมล์
3. กดปุ่ม 'Send'

เมื่อกดส่งข้อความ จะปรากฏหน้าต่างว่าการส่งนั้นไม่สำเร็จขึ้นมาทันที

หน้าต่าง Confirm Security Exception สำหรับ Server ขาออก จะปรากฏขึ้นมาอีกหน้าต่างหนึ่ง
ให้คลิกปุ่ม Confirm Security Exception อีกครั้ง 


จากนั้นกดปุ่ม Send ที่หน้าต่างสร้างข้อความใหม่อีกครั้ง
อีเมล์จะสามารถส่งออกได้เป็นผลสำเร็จ

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพ ของประเทศไทย