แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช็ึค email บน Android แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เช็ึค email บน Android แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้ง อีเมล์ (Email) สำหรับ ธุรกิจ บน Samsung หรือ ระบบ Android บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

ไปที่ Setting > Accounts & sync ดังภาพ

เลือกไปที่ ADD ACCOUNT ดังภาพ


เลือกไปที่ Email ดังภาพ


บรรทัดแรกให้ใส่ Email ตนเอง และ
บรรทัดที่สอง ให้ใส่ Password ของ Email
หลังจากนั้น กดไปที่ Next ดังภาพ


เลือกไปที่ IMAP ดังภาพ

Username: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง
Password: ให้ใส่ Password ของ Email ตนเอง
IMAP server: mail.worldcloudmail.com
Port: 143
Sercurity type: None
และกดไปที่ Next ดังภาพ


SMTP server: mail.worldcloudmail.com
Port: 587
Security type: None
Require sign-in.: ติ้กถูก
Username: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง
Password: ให้ใส่ Password ของ Email ตนเอง


Inbox checking frequency: เลือกเป็น 15 นาที (หมายถึง เช็คอีเมล์ ทุกๆ 15 นาที)
ในช่องอื่นๆ (ลูกค้าสามารถกำหนดการแจ้งเตือน ตามความต้องการได้)
หลังจากนั้น
ให้กดไปที่ Next ดังภาพ หลังจากนั้น ช่องแรกให้กรอกข้อมูลเป็น
Email ของตนเอง ช่อง Your name ให้กำหนดเป็นชื่อตนเอง หรือ ชื่อองค์กร (ชื่อนี้จะปรากฏต่อผู้อ่านอีเมล์ของท่าน) บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12