แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email gmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add email gmail แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Add Gmail account ลงบนโปรแกรม MS Outlook 2010 (IMAP)

หลังจากที่เปิดโปรแกรม MS Outlook ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่เมนู File --> Info --> Add Account 


เลือก Manually configure server settings …..
กด Next

เลือก Internet E-mail
กด Next 
กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ดังภาพ
จากนั้นกด More Settings

ที่ Tab Outgoing Server
ทำเครื่องหมายที่ช่อง My outgoing server requires authentication

ที่ Tab Advanced
ให้ตั้งค่า IMAP Port: 993 (SSL) SMTP Port: 465 or 587 (SSL) ดังภาพ
จากนั้นกด OK

กด Test Account Settings...

สถานะจะแสดงผลว่า Completed จากนั้นกด Close

กดปุ่ม Next จากนั้นจะมีการ Test Account อีกครั้งให้รอจนสถานะเป็น Completed
จากนั้นกดปุ่ม Close

การเพิ่มอีเมล์เสร็จสิ้น