แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ google outlook แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ google outlook แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Add Gmail account ลงบนโปรแกรม MS Outlook 2010 (IMAP)

หลังจากที่เปิดโปรแกรม MS Outlook ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่เมนู File --> Info --> Add Account 


เลือก Manually configure server settings …..
กด Next

เลือก Internet E-mail
กด Next 
กรอกรายละเอียดของผู้ใช้ดังภาพ
จากนั้นกด More Settings

ที่ Tab Outgoing Server
ทำเครื่องหมายที่ช่อง My outgoing server requires authentication

ที่ Tab Advanced
ให้ตั้งค่า IMAP Port: 993 (SSL) SMTP Port: 465 or 587 (SSL) ดังภาพ
จากนั้นกด OK

กด Test Account Settings...

สถานะจะแสดงผลว่า Completed จากนั้นกด Close

กดปุ่ม Next จากนั้นจะมีการ Test Account อีกครั้งให้รอจนสถานะเป็น Completed
จากนั้นกดปุ่ม Close

การเพิ่มอีเมล์เสร็จสิ้น

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้งค่า Email ของ Google Apps แบบ IMAP บน MS Outlook

การตั้งค่า Server  IMAP สำหรับ MS Outlook

 • Incoming Mail (IMAP) Server - Requires SSL
  • imap.gmail.com
  • Port: 993
  • Requires SSL:Yes
 • Outgoing Mail (SMTP) Server - Requires TLS
  • smtp.gmail.com
  • Port: 465 or 587
  • Requires SSL: Yes
  • Requires authentication: Yes
  • Use same settings as incoming mail server
 • Full Name or Display Name: [your name]
 • Account Name or User Name: your full Gmail address (username@gmail.com). Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Email address: your full Gmail address (username@gmail.com) Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Password: your Gmail password

เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or  HTTP


เลือก Manually configure server setting...​ และกด Next


เลือกไปที่ Internet E-mail

ทำการตั้งค่าตามตัวอย่าง และคลิกที่ More Settings...

ใน Tab: Outgoing Server ให้ทำเครื่องหมายดังภาพ


ใน Tab: Advanced ให้ตั้งค่า Port ดังตัวอย่าง