วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธี Add Email หลายๆ Account ในโปรแกรม Thunderbird

สำหรับคนที่เช็ค Email ผ่านโปรแกรม Thunderbird หลายๆท่านอาจจะหาปุ่ม เพื่อเพิ่ม Account Email อื่นๆ ไม่เจอ, ท่านสามารถทำตามวิธีดังภาพ

ไปที่มุมขวาสุด และเลือกไปที่ Options > Account Setting.. ดังภาพคลิกไปที่ปุ่ม Account Actions > Add Mail Account.. ดังภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: