วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[TL Basic] วิธีลบ Account Email ในองค์กร / How to delete account email in your organization.

เลือกไปที่ Manage Users/Accounts
Choose "Manage Users/Accounts"

เลือก Email ที่ต้องการลบ และ คลิก Delete ตามภาพ
Tick the email user that you want to delete, click "Delete" button.

ไม่มีความคิดเห็น: