วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[TL Basic] วิธี Reset Password ในกรณีที่ User ลืมรหัสผ่าน / How to reset your password.


คลิกไปที่ Manage Users/Accounts
Go to "Manage Users/Accounts"

เลือกไปที่ Email ที่ต้องการ Reset Password
Choose an email which you want to reset password.

คลิกไปที่ Reset Password ดังภาพ
Click "Reset Password"กดไปที่ Reset Password
Click "Reset Password" button.


ระบบจะทำการ Gen Password ตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที
The password has been modified, you can log in with your new password now.

ไม่มีความคิดเห็น: