วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีตั้งค่าความเข้มงวดในการต่อสู้กับ Spam Junk Mail (อีเมล์ขยะ)

Spam Mail มาจากไหน ?
1.สาเหตุหลักๆ หากคุณเคยนำ อีเมล์ ไปกรอกไว้ ตามเว็บสาธารณะ เช่น เว็บบอร์ด เว็บไซต์ประกาศต่างๆ    ผู้ที่ส่งจะเขียนโปรแกรม เพื่อไปดูด Email เหล่านี้มา และ ทำการส่งในปริมาณมากๆ

ทำอย่างไรถึงแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ?
จริงๆ แล้วการพัฒนา Software ต่างๆ ได้มีวิวัฒนาการ ที่สามารถจัดการกับอีเมล์ขยะเหล่านี้ได้ แต่อย่างไรปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาระดับโลก เพราะ การที่ ผู้พัฒนาจะจัดการกับอีเมล์ขยะได้นั้น ต้องแน่ใจจริงๆว่า Email ฉบับไหนเป็นอีเมล์ขยะ หากผู้พัฒนาไป Block Email ที่ไม่ใช่ Email ขยะ จะทำให้ท่านพลาดการติดต่อได้ 

ดังนั้นระบบ อีเมล์ของเราจะมี การตั้งค่าระดับความเข้มงวดของ Spam โดยท่านสามารถตั้งได้จาก


เข้าไปที่หัวข้อ Setting > Anti-Spam Settings
เลือกมาตัวเลขที่ต่ำสุด (ซึ่งจะมีความเข้มงวดมากที่สุด และทำการกด Save)ไม่มีความคิดเห็น: