วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

(TL Basic) การ Manage Email
เมื่อ login เข้าระบบ ให้คลิกไปดังภาพ
When you logged in, choose "Manage Orders"


จะพบชื่อ Domain เราอยู่ ให้คลิกเข้าไป
There will show your domain, click it.

หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Manage Email
Scroll down the page, in icon: Email, click Manage Email. 
ท่านจะพบกับหน้า Add user, Manage Users
You can arrange your email organization.

ลูกค้าต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ระบบเป็นอย่างสูง
การคลิกที่ผิดพลาด อาจจะมีผลทำให้การใช้งานทั้งระบบเสียหาย
Please mind this process, DOING mistake could make your system might not been worked.

ไม่มีความคิดเห็น: