วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Hotmail ออกแถลงการณ์ ขอโทษผู้ใช้งาน Email ทั่วโลก

Hotmail ส่งอีเมล์ (Email) ขอโทษ ผู้ใช้งานทั่วโลก

Hotmail.com หรือ Outlook.com ผู้ให้บริการ  Email รายใหญ่ของโลก ภายใต้ Microsoft inc  (บริษัท ผู้จัดจำหน่าย OS อันดับ 1 ของโลก) ได้ออกแถลงการณ์และส่งมายัง Email ผู้ใช้งาน Hotmail โดยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา หรือ ช่วงเดือน สิงหาคม 2556 ผู้ใช้ Email @hotmail.com บางส่วนในประเทศไทยพบปัญหาการใช้งาน

ซึ่งเฉพาะในประเทศไทยมีประชากรผู้้ใช้งาน Hotmail มากกว่า ล้าน User ส่งผลกระทบ ทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน เนื่องจากปัญหาเกิดกับ เพียง บางกลุ่มเท่านั้น โดยกลุ่มที่ประสบปัญหา จะพบปัญหาดังนี้

  1. Login แล้วเช็คอีเมล์ไม่ได้
  2. ใช้งานผ่าน Outlook แล้วมีปัญหา (ถาม Password ใหม่)
  3. ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล Inbox และ Outbox

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 12:27 (เวลาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย)  
Hotmail ได้ทำการส่งแถลงการณ์ มายังผู้ใช้งาน Hotmail ซึ่งมีเนื้อความตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่ง พอสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้

"Hotmail ขออภัยในความไม่สะดวก ในช่วงเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ทำให้ Service ที่เกี่ยวข้องกับ Hotmail โดยเฉพาะ  Email นั้นมีปัญหา" 

ดังนั้นหากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณมีปัญหากับการใช้งาน ไม่ต้องแปลกใจ เพราะ ปัญหานั้นเกิดจากตัว Server ของทางระบบ Hotmail


Please accept our apology for any disruptions to your email experience.
space
space
space
On behalf of the entire Outlook.com team, I would like to extend my personal apology for any inconvenience you may have experienced last week with access to Outlook.com.
We realize how critical your email is for staying in touch with your personal network and for being productive with the things you need to get done. And we are truly sorry for any issues you had in accessing Outlook.com. We want you to know that Outlook.com has earned a leading reputation as a reliable and trustworthy email experience and to that end, we deeply investigate any issue to ensure that we fully understand the root cause and can prevent a similar occurrence in the future. And we pledge to you that we are dedicated to providing the reliable and trustworthy mail experience that you expect.
Many of you have asked and we would also like to provide a more detailed explanation of what happened last week that caused some of you to be temporarily unable to access your email. This incident was caused by a failure for some of our servers in the functionality that syncs information on some mobile devices using Exchange ActiveSync. The failure caused these devices to receive an error and continuously retry connecting with our service. This resulted in a flood of traffic that some of our servers did not handle properly, with the effect that many customers on those servers were unable to access their Outlook.com email.
In order to stabilize the impacted servers, we temporarily blocked access over Exchange ActiveSync for all of those servers and then worked to restore this gradually. Because of the significant backlog of traffic that had accumulated and in order to avoid another flood of traffic, we restored access slowly, meaning some of our mobile customers remained impacted for a longer period of time.
We have learned from this incident, and have made two key changes to harden our systems against future failure – the most important is in updating the way we handle Exchange ActiveSync traffic to avoid a flood of requests hitting our servers and to ensure more reliable connections and the second involves increasing network bandwidth in the affected part of the system to ensure we have a greater capacity for these requests.
It is our goal to provide exceptional service to every person using Outlook.com, and I hope you will give us an opportunity to restore your confidence in Outlook.com. Your support and dedication to our email service is very important to us. And so once again, on behalf of the entire Outlook.com team, I want to apologize for any inconvenience you experience and want to thank you for any patience you have shown us as we worked through the issues.
We look forward to your continued Outlook.com usage and hope to have the privilege of being your primary personal email service in the future.
space
Sincerely,

Dick Craddock
Group Program Manager, Outlook.com
space
space

1 ความคิดเห็น:

valkienagao กล่าวว่า...

The Best Las Vegas Casinos & Slot Games - Mapyro
Get 경산 출장안마 mapyro Vegas casino and slot machine reviews, slots 충청남도 출장샵 at casinos 성남 출장안마 all over the world, 여주 출장마사지 and discover the best 용인 출장샵 places to play in Las Vegas!