วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิธีการบริหารจัดการ User ในระบบ Admin

ก่อนอื่นลูกค้าต้องทำความเข้าใจในค่าเบื้องต้นที่บริษัทได้ตั้งให้ โดยขอยกตัวอย่างดังนี้
หากลูกค้าซื้อบริการของเราเป็นจำนวน 5 Users จะมีพื้นที่รวม 50,000 MB ( 50 GB )
โดยบริษัทจะกำหนดค่าเริ่มต้นของแต่ละ Users เป็น 10,000 MB (10 GB) แต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการโยกย้ายพื้นที่ไปให้คนอื่น ลูกค้าสามารถทำได้ดังนี้

ลูกค้าต้องไป ลด ปริมาณ User ใด User หนึ่งก่อน เช่น จากเดิม 10,000 MB (10 GB) เป็น 5,000 MB (5 GB) เท่ากับ ลูกค้าก็จะมีพื้นที่เปล่าเหลือ 5000 MB (5 GB)

หลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถเอาพื้นที่ 5000 MB (5 GB) ไปเพิ่มให้ Account อื่นได้

เมื่อลูกค้า Login เข้ามา พื้นที่ตรงนี้จะแสดงเป็น 0 MB เพราะ Users แต่ละคนใช้งานไปหมด แล้ว

ให้ไปเลือก Account ที่เราต้องการเพิ่ม หรือ ลดพื้นที่ 

ให้เราบริหารจัดการ พื้นที่ โดยลูกค้าต้องมีความเข้าใจ ในคำอธิบายข้างต้นก่อน 


ไม่มีความคิดเห็น: