แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ imap email services แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ imap email services แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตั้งค่า Email server สำหรับธุรกิจ,องค์กร เพื่อใช้งานในโปรแกรม Thunderbird

วิธีการการตั้งค่าระบบอีเมล์ (Email Server) สำหรับ ธุรกิจ หรือองค์กร โดยใช้วิธี IMAP จากโปรแกรม Thunderbird สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Thunderbird แล้วเลือก Create a new account

2. เลือก Skip this and use my existing email.

3. ใส่ชื่อ อีเมล์ และรหัสผ่านอีเมล์ หลังจากนั้นกด Continue

4. รอซักครู่ ให้โปรแกรมค้นหาข้อมูล5. เมื่อโปรแกรมหาข้อมูลได้แล้ว ให้เลือกประเภทเป็นแบบ IMAP หลังจากนั้นกด Manual config เพื่ออทำการตั้งค่าเพิ่มเติม

6. ใส่ค่าต่อไปนี้

Incoming : 

Type = IMAP

Server hostname = mail.worldcloudmail.com
Port = Auto
SSL = Autodetect
Authentication = Autodetect

Outgoing : 

Type = IMAP

Server hostname = mail.worldcloudmail.com
Port = Auto
SSL = Autodetect
Authentication = Autodetect

Username = กำหนดเอง

เมื่อทำการตั้งค่าแล้วกดปุ่ม Re-test เพื่อให้โปรแกรม ตรวจสอบประเภทการเชื่อต่อของ Email Hosting ทีให้บริการ


7. เมื่อโปรแกรมตรวจสอบประเภทการเชื่อต่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Done

เสร็จสิ้นการตั้งค่า


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

IMAP Email (ไอแมพ อีเมล์) และ POP3 Email (ป๊อป3 อีเมล์) คือ อะไร


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบ Email IMAP อันดับ 1 ของประเทศไทย
ที่สามารถใช้งาน บนหลายๆอุปกรณ์ อย่างไม่มีปัญหา และ ราบรื่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>IMAP Email (ไอแมพ์ อีเมล์) คือ อะไร
เทคโนโลยีอีเมล์ IMAP (IMAP Email technology)
เป็นการสื่อสารแบบสอบทาง คือ ระหว่างอุปกรณ์เรากับ Server และ Server กับอุปกรณ์เรา  (two way communication) คือ  เมื่อเราเปิดเช็คอีเมล์ ข้อมูลใน Server มันไม่ได้ถูกดูดมาลงเครื่อง แต่มันถูกดึงข้อมูลมาเพื่อแสดงผลเท่านั้น ดังนั้นข้อมูลจึงไม่มีการสูญหาย เพราะว่า โปรแกรม Outlook, อุปกรณ์สื่อสาร เป็นเพียงแค่หน้ากาก ให้มันดึงข้อมูลมาแสดงผลให้เราเห็นข้อมูลเท่านั้น
            การสื่อสารด้วยวิธีนี้ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ของวงการอีเมล์เลยทีเดียว แต่ดังที่บอกไว้เบื้องต้นว่า (Two way communication) แสดงว่า อุปกรณ์ของเรา กับ Server มีการติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หาก อินเตอร์เน็ตของเราช้า การดูอีเมล์ของเราก็ช้าตามไปด้วย ต่างจาก POP ที่ข้อมูลถูกดูดลงเครื่องไปแล้ว การดูข้อมูลนั้นจึงรวดเร็วมาก เนื่องจาก มันเรียกข้อมูลโดยตรงจากคอมพิวเตอร์เรา
                แต่ IMAP มีประสิทธิภาพ มากกว่าแบบ POP มาก ไม่ว่ารูปแบบการติดต่อ ที่เป็น (Two way communication) เช่น เมื่อคุณส่งอีเมล์อะไรออกไป มันจะถูกเก็บเอาไว้ใน Sent Box เมื่อคุณมาเปิดดูในมือถือ ใน Sent Box ก็จะเห็นข้อมูลเดียวกัน ต่างจาก POP ที่จะแสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน

POP3 Email (ป๊อป3 อีเมล์) คือ อะไร

                ปัญหาที่พบของเทคโนโลยี POP
หากคนที่ใช้งาน Email ผ่าน อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Iphone, Ipad หรือ Smart Phone พร้อมๆ กับการใช้งานอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ โปรแกรม Outlook ไปด้วยกัน
ปัญหาคือ เมื่อ โปรแกรม Outlook ได้ดูอีเมล์ใน Inbox ฉบับหนึ่งไปแล้ว เมื่อมาเปิดในมือถือ อีเมล์ฉบับนั้นหายไป หรือกลับกันเมื่อได้เปิดอ่านในมือถือแล้วมาเช็คอีเมล์ในเว็บ หรือ outlook อีเมล์ฉบับนั้นหายไป
การสื่อสารด้วยวิธีแบบ POP ซึ่งเป็นแบบ การสื่อสารทางเดียว (One way communication) หมาย ความว่ามันจะโหลดข้อมูลใน Inbox ลงเครื่องที่ได้ทำการเปิดเป็นเครื่องแรกก่อน และทำการลบทิ้งทันที โดยไม่มีการเก็บไว้ใน Server ทำให้เมื่อมีการมาเปิดครั้งที่ 2 อีเมล์จึงหายไป เพราะมันถูกดูดลงเครื่องที่เปิดไปแล้ว


ยกตัวอย่างปัญหาของเทคโนโลยี
POP
 เช่น มีอีเมล์ใน Inbox ชื่อหัวข้อ (Subject) ว่า “Invoice ค่าบริการเช่าอาคารสำนักงาน ส่งมาหา Email: a@company.com

เมื่อนาย a@company.com ได้ทำการเช็คอีเมล์จาก มือถือ หรือ อุปกรณ์สื่อสารแล้ว สามารถอ่านหรือเห็นหัวข้ออีเมล์ หัวข้อ (Subject) ว่า “Invoice ค่าบริการเช่าอาคารสำนักงาน แต่เมื่อนาย a ได้มาเช็คในโปรแกรม Outlook ผ่านอีเมล์ a@company.com อีกครั้ง ปรากฎว่า อีเมล์ ชื่อหัวข้อ (Subject) ว่า “Invoice ค่าบริการเช่าอาคารสำนักงาน นั้นหายไป เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะอีเมล์นั้นหายไปบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ ระบบ Email IMAP อันดับ 1 ของประเทศไทย
ที่สามารถใช้งาน บนหลายๆอุปกรณ์ อย่างไม่มีปัญหา และ ราบรื่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>