แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email server แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email server แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธี Add email account ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird ของระบบ TL

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในระบบของ Technology Land ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมีการตั้งค่าบางอย่างเล็กน้อย ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้ (มือใหม่) ไม่รู้ว่าต้องเซ็ทค่าอย่างไรบ้าง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองตั้งค่าถูกหรือไม่ ผู้เขียนจึงนำวิธีการ Add email account และการเซ็ทค่าต่างๆ มาให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนี้

ไปที่ Options...--> Account Settings... ดังภาพ

เลือก Account Actions และคลิกที่ Add Mail Account...

กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Continue

จากนั้นรอ...

ระบบจะเซ็ทค่ามาให้อัตโนมัติให้ แต่ให้เราเข้าไปแก้ไขโดยคลิกไปที่ Manual config

เปลี่ยนค่า Incoming: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 143
และ Outgoing: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 587 หรือ 25
จากนั้นกด Re-test

ระบบจะทำการเซ็ทค่าให้ หากข้อมูลถูกต้อง จะมีข้อความดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Done

รอการตรวจสอบ Password 

Account ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่จะปรากฎที่หน้า Account Settings และหน้าหลักของโปรแกรม Thunderbird
เสร็จสิ้นขั้นตอน

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Backup email messages โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

การใช้งานระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ หรืออีเมล์โฮสติ้งในบางครั้ง เราต้องการที่จะทำการสำรองข้อมูลเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น นำข้อมูลอีเมล์ดังกล่าว ไปเปิดในเครื่องอื่น ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำการลง Windows ใหม่ หรือนำไปเปิดดูอีเมล์แบบ offline เป็นต้น ซึ่งวิธีการสำรองข้อมูลนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ในที่นี้ บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการสำรองข้อมูลอย่าง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Thunderbird ซึ่งท่านสามารถทำตามลำดับดังนี้

1. เปิดโปแกรม Thunderbird แล้วไปที่ tools และ Acouunt Settings
หากไม่เจอเมนู Tools ด้านบน ให้กด Alt 1 ครั้ง


2. ไปที่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Backup แล้วเลือก Server Setting
จากนั้น ดูข้อมูลที่ Local directory : ให้ทำการ Copy ข้อความส่วนนั้นไว้ แล้วทำการปิดโปรแกรม  Thunderbird

3. เอาที่อยู่ที่ Copy นั้ไปใส่ใน File Expoler (My Computer) เพื่อทำการเรียกที่อยู่ที่จัดเก็บอีเมล์
ตัวอย่าง : C:\Users\<Computer Name>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\jr04akxm.default\ImapMail\mail.worldcloudmail-2.com

4. จากนั้นท่านก็ทำการ Copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมด เก็บไว้ในที่ที่ท่านต้องการ เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ทำการ back up อีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีค้นหา Email สำหรับองค์กร และ ธุรกิจ ผ่านระบบ TL Email ผ่านเว็บ (Web)

หากท่านใช้ Email ผ่าน Web (Web Base Email) ของระบบ TL Mail และมีจำนวนอีเมล์จำนวนมาก ดังนั้น การค้นหาอีเมล์ จึงมีความสำคัญ ระบบ TL Mail มี Function การค้นหาระดับสูง โดยลูกค้าสามารถเช็ค Email ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

ลูกค้าสามารถค้นหาโดยการคลิกไปที่ icon แว่นขยาย ดังภาพ

how to search
หลังจากนั้น ลูกค้าสามารถตั้ง Option ได้อย่างละเอียด ผ่านหน้า (Web Base Email)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Forward อีเมล์บริษัท โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

มีผู้ใช้งานระบบ Email hosting สำหรับองค์กรบางท่านต้องการให้อีเมล์ของท่าน ทำการ forward อีเมล์ ไปยังอีกอีเมล์ โดยใช้โปรแกรม Thunderbird แต่ไม่ทราบขั้นตอนว่า มีวิธีติดตั้งอย่างไร ดั้งนั้น บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการติดตั้งอย่างง่าย ตามขั้นตอนดังนี้


1. กดปุ่ม Manage message filters

2. เลือกอีเมล์ต้นทางที่จะทำการ forward mail จากนั้น กด new

3. ทำการตั้งค่าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ตั้งชื่อ fliter name ตามต้องการ (ในที่นี้ใช้ชื่อว่า Forward mail)
3.2 เลือกประเภทของ fliter ให้เป็น Match all messages
3.3 เลือก action ให้เป็น Forward message to 
3.4 ใส่ชื่อ Email account ปลายทางที่จะทำการส่งต่อ
3.5 ถ้าต้องการเพิ่มอีเมล์ที่ทำการ forward อีก กด + หรือถ้าต้องการลบ กด -
3.6 กด OK


4. สังเกตได้ว่ามี filter เพิ่มเข้ามา และอยู่ในสถานะ ใช้งาน (Enable) ให้กด Run Now และปิดหน้าต่าง
เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำการ forward ไปยังเมลปลายทางที่ท่านต้องการได้แล้วครับ

บทความโดย
บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ email server, email hosting ให้กับบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Domain ของตนเอง >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเปลี่ยน รูปแบบ(Format)แสดงวันที่และเวลา ของระบบ email server (email hosting) สำหรับองค์กร ด้วยวิธีง่ายๆ 3 ขั้นตอนรูปแบบการแสดงเวลา(Format) การรับส่งอีเมล์ของผู้ให้บริการระบบ email hosting ของแต่ละรายนั้น มีรูปแบบที่แตกต่างกันไป แต่คงมีผู้ใช้งานบางท่าน ต้องการที่จะปรับรูปแบบนั้นตามความเหมาะสมกับตัวเอง เพื่อให้เกิดความสะดวก และเข้าถึงในการใช้งานมากที่สุด 

สำหรับระบบอีเมล์สำหรับอองค์กรของเรา สามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเวลาให้มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้


1. เมื่อทำการ login เรียบร้อย กดปุ่ม Setting


2. หาเมนูที่ชื่อว่า Date Display และเลือก ฟอแมตของวันที่ท่านต้องก่าร โดยแต่ละประเภท จะมีการแสดงผลของวันแตกต่างกันดังต่อไปนี้

Time Since Delivery : นับเวลาหลังจากได้รับหรือส่งอีเมล์
ตัวอย่าง : 2 hours ago 

DD/MM/YY : แสดง วัน / เดือน / ปี ที่ได้รับหรือส่งอีเมล์
ตัวอย่าง : 3/6/13 14:18

MM/DD/YY : แสดง เดือน / วัน / ปี ที่ได้รับหรือส่งอีเมล์
ตัวอย่าง : 6/3/13 14:183. กดปุ่ม Save Setting เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

เมื่อกลับไปที่หน้าอีเมล์ ควรจะทำการ รีเฟรชหน้าจอ 1 ครั้ง
เพื่อให้หน้าจอทำการปรับรูปแบบการแสดงเวลา


เมื่อทำการรีเฟรชหน้าจอเสร็จ เราก็จะได้ระบบแสดงเวลาตามที่เราต้องการครับ

การตั้งค่า Email server สำหรับธุรกิจ,องค์กร เพื่อใช้งานในโปรแกรม Thunderbird

วิธีการการตั้งค่าระบบอีเมล์ (Email Server) สำหรับ ธุรกิจ หรือองค์กร โดยใช้วิธี IMAP จากโปรแกรม Thunderbird สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Thunderbird แล้วเลือก Create a new account

2. เลือก Skip this and use my existing email.

3. ใส่ชื่อ อีเมล์ และรหัสผ่านอีเมล์ หลังจากนั้นกด Continue

4. รอซักครู่ ให้โปรแกรมค้นหาข้อมูล5. เมื่อโปรแกรมหาข้อมูลได้แล้ว ให้เลือกประเภทเป็นแบบ IMAP หลังจากนั้นกด Manual config เพื่ออทำการตั้งค่าเพิ่มเติม

6. ใส่ค่าต่อไปนี้

Incoming : 

Type = IMAP

Server hostname = mail.worldcloudmail.com
Port = Auto
SSL = Autodetect
Authentication = Autodetect

Outgoing : 

Type = IMAP

Server hostname = mail.worldcloudmail.com
Port = Auto
SSL = Autodetect
Authentication = Autodetect

Username = กำหนดเอง

เมื่อทำการตั้งค่าแล้วกดปุ่ม Re-test เพื่อให้โปรแกรม ตรวจสอบประเภทการเชื่อต่อของ Email Hosting ทีให้บริการ


7. เมื่อโปรแกรมตรวจสอบประเภทการเชื่อต่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Done

เสร็จสิ้นการตั้งค่า


วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

อีเมล์ (Email) ลงท้ายด้วย นามสกุล หรือ ชื่อบริษัท/องค์กร/โดเมน (Domain) (Business Email Server)

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>


ระบบ Email Server อีเมล์ ลงท้ายด้วยชื่อบริษัท ชื่อตัวเอง โดเมน(Domain) ตัวเอง


หลายๆคนคงสงสัยว่า ทำไมหลายๆบริษัท มักใช้ Email @ลงท้ายด้วยชื่อบริษัทตนเอง แล้วถ้าเราอยากทำบ้างต้องทำอย่างไร ต้องมี Email Server เป็นของตัวเองมั้ย เรามาไขข้อข้องใจกัน

ในภาษาทางเทคนิค Email@ชื่อบริษัท.com / .co.th 
คำลงท้ายนั้น เรียกว่า Domain name  ดังนั้น เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้งานต้องการที่จะจัดสร้างระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ ผู้ให้บริการ Email Server มักจะถามว่า ลูกค้าต้องการใช้เป็น Domain name อะไร ซึ่งในประเทศไทยนั้น นิยม อยู่ 2 แบบ คือ .com หรือ ไม่ก็ .co.th (ความแตกต่างระหว่าง .com และ .co.th)

หลังจากที่ผู้ให้บริการ รับทราบข้อมูล Domain ที่ลูกค้าต้องการแล้ว ผู้ให้บริการจะนำ Domain name ดังกล่าวไปเช็คกับ ฐานข้อมูลโลก ว่ามีคนใช้ชื่อนี้ไปหรือยัง

การตั้งชื่อ Domain นั้นต้องตั้งภายใต้เงื่อนไขดังนี้
1.ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษร a-z เท่านั้น (ตัวพิมพ์ใหญ่ หรือ เล็ก มีค่าเท่ากัน)
2.ห้ามมีอักขระ พิเศษใดๆ ยกเว้น ขีดกลาง(-) ได้อย่างเดียว เช่น abc-company.com เป็นต้น


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการ Email Server อันดับ 1 ของประเทศไทย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การตั้งค่า Email Server สำหรับเครื่อง Print ยี่ห้อต่างๆ

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเครื่อง Print: Ricoh  ส่วนเครื่อง Print อื่นๆ ก็จะมีการตั้งค่าคล้ายๆกัน


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Server สำหรับธุรกิจ และองค์กร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด >>

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

[TL] วิธีตั้งค่า อีเมล์ (Email Server) สำหรับธุรกิจแบบ IMAP บนโปรแกรม Outlook แบบหลาย ๆ users

หลายๆท่าน คงปวดหัว กับ ความซับซ้อนของโปรแกรม  Outlook ซึ่งดูแล้วมีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง
โดยคำถาม และ ปัญหาหลัก ของคนที่ใช้ ระบบ Email Server สำหรับองค์กรนั้น 

มักมีคำถามว่า หากฉันมีอีเมล์อื่นๆ ใน Outlook อยู่แล้ว แต่ต้องการให้แยกส่วนการใช้งานกันอย่างชัดเจน จะทำอย่างไร ในแต่ละ Email 

ลองดูวิธีการตั้งค่าตามด้านล่าง

ไปที่ Control Panel > Search คำว่า mail > ให้คลิกไปที่ Mail ดังภาพ


ให้คลิกไปที่ Show Profile


คลิกไปที่ Add (วิธีนี้จะทำให้ Email แต่ละตัว แยกออกจากกันอย่างชัดเจน)ใส่ชื่ออีเมล์ และ กด OK ดังภาพ

ติ๊กเครื่องหมาย Manual >  Next>

เลือก Internet E-mail

ใส่ข้อมูล Email ดังภาพ

หลังจากนั้นกดไปที่ More Settings.

ใน Tab Outgoing Server ให้ ติ๊กเครื่องหมายดังภาพ


ใน Tab Advanced ให้ใส่ค่าดังภาพ หลังจากนั้นกด OK ออกมา


กดปุ่ม Test Account เพื่อทดสอบว่า ค่าที่เรากำหนดไปนั้นถูกต้องหมดหรือไม่
หากค่าที่ทำการกำหนดไปนั้นถูกต้องหมด จะแสดงดังภาพหลังจากนั้นกด Finish

ให้สังเกตุว่าจะมี Profile อันใหม่ ที่เป็นอีเมล์เราแยกออกมาอย่างชัดเจน เป็นเมล์ๆ ไป  
และให้ ติ๊กที่เครื่องหมาย Prompt for a profile yo be used (แปลว่า ต้องให้ฉันเลือก Email ก่อนที่จะเข้าโปรแกรม Outlook) และ กด OK ออกมาหลังจากนั้น  กด OK ออกมา


ทีนี้เมื่อเราเข้าโปรแกรม Outlook โปรแกรมจะถามทันทีว่าคุณต้องการเช็ค Mail ตัวไหน
โดยมันจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจนดังภาพวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

POP3 กับ IMAP ต่างกันอย่างไร สำคัญกับระบบ Email Server หรือ Email Hosting อย่างไร

ความแตกต่างระหว่าง POP3 กับ IMAP


บริษัท องค์กรทั่วไป หรือท่านใด ที่ใช้ระบบ Email Server หรือ Email Hosting หลายท่าน ต้องการเชื่อมต่อระบบอีเมล์ เข้ากับโปรแกรม E-mail Client (โปรแกรมเปิดดูอีเมล์ในเครื่อง) เช่น Microsoft Outlook เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ท่านคงสงสัยว่า ในขั้นตอนการเพิ่มอีเมล์ลงในโปรแกรม (Add Account) จะถามวิธีการติดต่อ ระหว่างแบบ POP3 กับแบบ IMAP ที่เห็นในโปรแกรม นั้นคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร 

POP3 ย่อมาจากคำว่า "Post Office Protocal 3" ส่วน IMAP ย่อมาจากคำว่า "Internet Message Access Protocal" เป็นโปรโตคอลสำหรับการรับอีเมล์เหมือนกัน แต่โปรโตคอลทั้งสองมีการทำงานต่างกันดังนี้

POP3

ระบบการเชื่อมต่อ

1. โปรแกรมจะทำการดาวน์โหลดอีเมล์ทั้งหมดจาก Email Server  เข้ามาในเครื่อง
2. เมื่อทำการดาว์นโหลดเรียบร้อย จะทำการลบอีเมล์ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Email Server ออก หรือ จะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะลบอีเมล์นั้นออกจาก Server
3. หลังจากที่อีกเมล์ โปรแกรมจะตัดการเชื่อมต่อกับ Email Server

ข้อดี

1. มีโปรโตคอลไม่ซับซ้อน ทำให้ใช้เวลาเชื่อมต่อน้อย เข้าดูอีเมล์ได้ไวขึ้น
2. ใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลบน E-mail server น้อย เนื่องจากมีการลบอีเมล์บน Email Server หลังจากการอ่านข้อความอีเมล์ในโปรแกรม ตลอดเวลา

ข้อเสีย 

1. ไม่สามารถอ่านอีเมล์จาก Email Server ได้  เนื่องจากถูกลบไปแล้ว
2. ไม่สามารถอ่านอีเมล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้
3. การจัดการอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (การ Process mail) ไม่มีผลกับ Email Server เช่น การย้ายไฟล์ ลบไฟล์ การตั้งค่าว่ายังไม่ได้อ่าน การส่งต่ออีเมล์ เป็นต้น

IMAP

ระบบการเชื่อมต่อ

1. เมื่อใช้ระบบนี้ ทาง Email Server จะส่งหัวข้อเรื่องให้กับโปรแกรมที่ใช้งาน (เช่น Outlook) แต่จะยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีเมล์ลงในคอมพิวเตอร์
2. เมื่อผู้ใช้งาน เปิดดูอีเมล์ โปรแกรมถึงจะทำการดาวน์โหลดอีเมล์ลงมาในเครื่องคอมพิวเตอร์
3. เมื่อผู้ใช้งานจัดการอีกเมล์อะไรก็ตาม โปรแกรมจะส่งค่าการจัดการไปยัง Email Server เพื่อให้ อีเมล์ใน Server ถูกจัดการตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ข้อดี

1. สามารถอ่านอีเมล์ได้จากที่ไหนก็ได้ หรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ เนื่องจากข้อมูลอีเมล์จะอยู่ใน Email Server ตลอดเวลา
2. การจัดการอีเมล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ จะมีผลกับ Email Server ทั้งหมด

ข้อเสีย 

1. มีโปรโตคอลที่ค่อนข้างซับซ้อน เสียเวลาในการเชื่อมต่อ ดูอีเมล์ได้ช้ากว่าแบบ POP
2. มีโปรแกรมที่ใช้งานระบบนี้ได้น้อยกว่าแบบ POP
3. Email Server บางตัวไม่รองรับการเชื่อต่อแบบ IMAP


โดยรวมแล้ว ประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนใหญ่ ระบบ IMAP จะดีกว่า ระบบ POP แต่ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบตามสภาพแวดล้อมของท่านด้วยว่า ระบบที่บริษัทหรือองค์กรของท่าน สามารถรองรับการทำงานแบบ IMAP ได้หรือไม่ เช่น Email Server โปรแกรม E-mail client ความเร็วของอินเทอร์เน็ต เป็นต้น


วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีติดตั้ง ระบบ Email Server, Email Hosting ที่ติดตั้งได้ง่ายที่สุดบน iPhone, iPad (Apple) บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

ระบบ Email Server, Email Hosting, Cloud Email, Email สำหรับธุรกิจ และ องค์กร  โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างทีมวิศวกร ของบริษัทฯ เรากับทีมวิศวกร ของประเทศออสเตเรีย ทำให้เป็นระบบหนึ่งที่ ทั่วโลกใช้กัน เราลองมาดูวิธีติดตั้ง บน iPhone, iPad อุปกรณ์ยอดนิยมของคนสมัยนี้

ให้เข้า Apps: Safari หลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อเว็บ mail.worldcloudmail.com
หลังจากนั้นให้ใส่ Email และ Password และ กดไปที่ Get My iOS Profile


หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอดังภาพ เพื่อให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการเพิ่มข้อมูล
Email นี้เข้าสู่ iPhone,iPad คุณจริงๆ


หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างให้ยืนยันอีกครั้ง หากต้องการให้กด Install Now


หลังจากนั้น ให้คุณเข้าไปที่ Apps: Mail คุณจะสามารถเช็คอีเมล์ ผ่าน iPhone, iPad ได้ทันที


Technology Land Co.,Ltd.
ผู้ให้บริการ ระบบ Email Server, Email Hosting, Email สำหรับองค์กร