วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีแก้ปัญหา เวลา (Time Zone) ใน Inbox ของ Email Hotmail ไม่ตรงกับเวลาประเทศไทย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1.ให้ Login และเลือกไปที่เมนูดังภาพ


2.เลือกไปที่หัวข้อ "รายละเอียดบัญชี (รหัสผ่าน แอดเดรส โซนเวลา)" ดังภาพ

3.เลือกไปที่ "แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล" ดังภาพ


4.ให้เลือกที่อยู่ เป็นประเทศไทย (ดังภาพ)

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
5.ให้เลือก โซนเวลา เป็น กรุงเทพประเทศไทย (ดังภาพ)


หลังจากนั้นกดปุ่ม บันทึก ระบบจะจดจำค่าใหม่ และ ปัญหาการใช้งาน เวลาไม่ตรงกับความจริง จะหายไป เนื่องจาก ค่าเริ่มต้นของอีเมล์ จะถูกตั้งเป็นเวลาของประเทศสหรัฐอเมริกา

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ( new user ) ระบบAdmin บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1.  เข้า Login คลิกเลือกบล็อค จัดการผู้ใช้


2. คลิกเลือกบล็อคเพิ่มผู้ใช้


3. เมื่อเข้า จะมีช่อง สร้างผู้ใช่ใหม่  ให้พิมพ์ชื่อE-mail และพิมพ์ชื่อ- นามสกุลผู้ใช้ใหม่พร้อมใส่รหัสผ่านให้กับผู้ใช้ใหม่


4. เมื่อทำการพิมพ์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดบันทึกได้ทันที และเมื่อกดบันทึกแล้วE-mail ผู้ใช้ใหม่จะปรากฎในช่อง All Users ทันที บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

[TL] การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลงานสำคัญในคอมพิวเตอร์ ลงใน Storage ของเว็บเมล์ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1. เข้า Login เลือก Storage

สามารถเลือกดูตามโฟเดอร์ต่างๆได้  Storage เปรียบเสมือน Hard Disk ที่สามารถเก็บข้อมูลได้  แบ่งออกเป็นโฟเดอร์ได้และที่สำคัญของ ระบบของเรา สามารถเปิดออนไลน์ได้ทุกที่ไม่จำเป็นต้องพบพา Hard Disk ก็ได้  ที่สำคัญไปกว่านั้นข้อมูลระบบมีความน่าเชื่อถือได้โดยมีการเข้ารหัส2. เลือกโฟเดอร์ที่จะจัดเก็บ Documents 

3. คลิคที่ลูกศร ( Upload ) 

4. เมื่อทำการคลิกที่ Upload แล้ว หน้าต่างของคอมพิวเตอร์จะแสดงขึ้นมา คุณสามารถเลือกงานที่สำคัญ Upload ลงในโฟเดอร์Documents ใน Storage เมื่อเลือกงานแล้วให้คลิค Open 


5. จะเห็นงานที่คุณเลือกมาปรากฎอยู่ในโฟเดอร์ Documents ทันที

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12วิธีสร้างตารางงานภายในองค์กร


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1. Login เลือก Calender2. คลิกที่ My Calendars  ( คลิกเลือกเครื่องหมาย + )3.  เมื่อเลือกแล้วจะได้บล็อคให้กำหนด หัวข้อ  สามารถเลือกสีให้กับบล็อคที่สร้างขึ้นได้ แสดงถึงสัญลักษณ์ตารางงานได้
4.  เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในตารางงาน สามารถเลือก วัน เวลาได้

5. คลิกเลือกเวลาเสร็จ จะมีบล็อคให้ใส่ข้อมูลเพิ่มในตารางงานขององค์กร สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดเมื่อมีการเพิ่มเติมของตารางงาน
6. ต้องการดู หรือแก้ไขข้อมูล ในตารางงาน ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการให้แก้ไขได้ หรือแก้ไขไม่ได้
7. Read/Write Calendar Access การแก้ไขได้ ดูได้   ถ้าต้องการให้แก้ไขข้อมูลได้เลือกช่องนี้ ใส่ชื่อE-mail บุคคลนั้นๆ

8.  Read Calendar Access คือ ดูได้อย่างเดียว แต่แก้ไขไม่ได้  ถ้าต้องการให้ดูแต่ไม่ให้แก้ไขข้อมูลเลือกช่องนี้ ใส่ชื่อ E-mail บุคคลนั้นๆ

9. เมื่อทำการเลือกเสร็จ ให้คลิก ที่ Save Settings ได้ทันที


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12วิธีการดูรายชื่อผู้ติดต่อในองค์กร
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1. Login เลือก contacts 


2. ไปที่ Global  จะเห็นหน้าต่างแสดงรายชื่อผู้ติดต่อในองค์กรทั้งหมดได้ ง่ายต่อการค้นหาและดำเนินงานในการส่ง E-mail ในองค์กร
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12วีธี Share รายชื่อผู้ติดต่อให้กับเพื่อนร่วมงาน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1. เข้า Login เลือกรายชื่อผู้ติดต่อ 

2.  เลือกคลิกที่ Personal 

3.  คลิกเลือก รายชื่อที่ต้องการ Share 

4.  เมื่อเลือกเสร็จแล้ว คลิกเลือก Edit ( หรือรูปคนที่3 ) 

5.  ต่อไปคลิกเลือก Share Permissions (ให้เป็นเครื่องหมาย - )

6. เลือก Shared Contact  ให้เป็น ( on )

7. ให้ใส่ชื่อ E-mail บุคคลที่คุณต้องการ Share  ให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ได้ทันที

8. เมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Save Contact ได้ทันที เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีบันทึกข้อมูลนัดหมายในปฎิทิน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  เข้า Login  ระบบเลือกปฎิทิน


2.  คุณสามารถเลือกวัน  ที่ต้องการบันทึกรายงาน หรือนัดหมายต่างๆ ได้

3. เมื่อได้วันแล้ว สามารถเลือกเวลาที่ต้องการบันทึกรายงาน หรือนัดหมายต่างๆ ได้ทันที

4. จากที่เลือกวันและเวลาเสร็จ คุณสามารถคลิกที่เวลาที่ต้องการ จากนั้นจะมีบล็อคให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ เลือกบุคคลที่ต้องการให้รับรู้เรื่องนัดหมาย  ประเภทของงาน ได้ตามที่ต้องการ

5. Attendees  คือ บุคคลที่ต้องการติดต่อนัดหมาย หรือต้องการให้ทราบเรื่องดังกล่าว  สามารถเพิ่มผู้รับรู้ได้ทั้งหมดหรือจะเน้นเฉพาะบุคคลก็ได้


6. เมื่อพิมพ์เหตุที่ต้องการณ์เรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกข้อความนั้นได้ทันที


7.  เมื่อบันทึกเรียบร้อบแล้ว ข้อความที่ต้องการนัดหมายต่างๆ ก็จะปรากฎตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ และข้อมูลนี้จะปรากฎตามที่คุณระบุชื่อ E-mail ที่ต้องการให้รับรู้ได้ทันที

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12