วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ( new user ) ระบบAdmin บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
1.  เข้า Login คลิกเลือกบล็อค จัดการผู้ใช้


2. คลิกเลือกบล็อคเพิ่มผู้ใช้


3. เมื่อเข้า จะมีช่อง สร้างผู้ใช่ใหม่  ให้พิมพ์ชื่อE-mail และพิมพ์ชื่อ- นามสกุลผู้ใช้ใหม่พร้อมใส่รหัสผ่านให้กับผู้ใช้ใหม่


4. เมื่อทำการพิมพ์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถกดบันทึกได้ทันที และเมื่อกดบันทึกแล้วE-mail ผู้ใช้ใหม่จะปรากฎในช่อง All Users ทันที บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12
ไม่มีความคิดเห็น: