วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีบันทึกข้อมูลนัดหมายในปฎิทิน บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  เข้า Login  ระบบเลือกปฎิทิน


2.  คุณสามารถเลือกวัน  ที่ต้องการบันทึกรายงาน หรือนัดหมายต่างๆ ได้

3. เมื่อได้วันแล้ว สามารถเลือกเวลาที่ต้องการบันทึกรายงาน หรือนัดหมายต่างๆ ได้ทันที

4. จากที่เลือกวันและเวลาเสร็จ คุณสามารถคลิกที่เวลาที่ต้องการ จากนั้นจะมีบล็อคให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความ เลือกบุคคลที่ต้องการให้รับรู้เรื่องนัดหมาย  ประเภทของงาน ได้ตามที่ต้องการ

5. Attendees  คือ บุคคลที่ต้องการติดต่อนัดหมาย หรือต้องการให้ทราบเรื่องดังกล่าว  สามารถเพิ่มผู้รับรู้ได้ทั้งหมดหรือจะเน้นเฉพาะบุคคลก็ได้


6. เมื่อพิมพ์เหตุที่ต้องการณ์เรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึกข้อความนั้นได้ทันที


7.  เมื่อบันทึกเรียบร้อบแล้ว ข้อความที่ต้องการนัดหมายต่างๆ ก็จะปรากฎตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ และข้อมูลนี้จะปรากฎตามที่คุณระบุชื่อ E-mail ที่ต้องการให้รับรู้ได้ทันที

 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

ไม่มีความคิดเห็น: