วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีสร้างตารางงานภายในองค์กร


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1. Login เลือก Calender2. คลิกที่ My Calendars  ( คลิกเลือกเครื่องหมาย + )3.  เมื่อเลือกแล้วจะได้บล็อคให้กำหนด หัวข้อ  สามารถเลือกสีให้กับบล็อคที่สร้างขึ้นได้ แสดงถึงสัญลักษณ์ตารางงานได้
4.  เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลในตารางงาน สามารถเลือก วัน เวลาได้

5. คลิกเลือกเวลาเสร็จ จะมีบล็อคให้ใส่ข้อมูลเพิ่มในตารางงานขององค์กร สามารถรับรู้ได้ทั้งหมดเมื่อมีการเพิ่มเติมของตารางงาน
6. ต้องการดู หรือแก้ไขข้อมูล ในตารางงาน ใส่ชื่อบุคคลที่ต้องการให้แก้ไขได้ หรือแก้ไขไม่ได้
7. Read/Write Calendar Access การแก้ไขได้ ดูได้   ถ้าต้องการให้แก้ไขข้อมูลได้เลือกช่องนี้ ใส่ชื่อE-mail บุคคลนั้นๆ

8.  Read Calendar Access คือ ดูได้อย่างเดียว แต่แก้ไขไม่ได้  ถ้าต้องการให้ดูแต่ไม่ให้แก้ไขข้อมูลเลือกช่องนี้ ใส่ชื่อ E-mail บุคคลนั้นๆ

9. เมื่อทำการเลือกเสร็จ ให้คลิก ที่ Save Settings ได้ทันที


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12ไม่มีความคิดเห็น: