วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธี Unblock อีเมล์ บัญชี Hotmail กรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ (สำคัญมาก)

หลังจากที่เรารู้วิธีการป้องกันบัญชี Hotmail โดยวิธีการเพิ่มอีเมล์สำรอง แล้ว คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้อีเมล์สำรองมาช่วย Unblock อีเมล์บัญชี Hotmail ที่เราเข้าสู่ระบบไม่ได้กันบ้าง

ใส่ชื่ออีเมล์ ระบบ Hotmail ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (ในที่นี้คืออีเมล์ test@m2u.co.th)
คลิกที่  "Can't access your account?" (ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้)  
พิมพ์ชื่อบัญชีของ Hotmail ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
และพิมพ์ตัวอักษรตามภาพที่ปรากฎ และกด Next 
เลือกอีเมล์สำรองที่รหัสสามารถสามารถส่ง Security Code ได้

พิมพ์ชื่ออีเมล์สำรอง และกดปุ่ม Next

Security coder จะถูกส่งไปยังอีเมล์สำรองดังกล่าว ในที่นี้คืออีเมล์ของ Gmail

เช็คข้อความที่่ถูกส่งไปยังอีเมล์สำรอง จากนั้น Copy รหัสไว้

นำรหัสที่ได้มาใส่ในช่องว่าง และกด Next

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ตามต้องการ และกดปุ่ม Next

กดปุ่ม Next
ตอนนี้อีเมล์บัญชี Hotmail ของท่าน สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสผ่านใหม่แล้ว

แนะนำบทความเพิ่มเติม
วิธีการเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail (สำคัญมาก)
วิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงอีเมล์บัญชี Hotmail 

วิธีเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail เพื่อความปลอดภัย (สำคัญมาก)

ไม่ว่าจะเป็น Free hosted email หรือ Corporate email ล้วนจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ในเรื่องการเข้าถึงอีเมล์ (Inbox) ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้หลาย ๆ คนมักประสบปัญหา Log In เข้าอีเมล์ตนเองไม่ได้ เนื่องจากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานไม่มีอีเมล์สำรองที่สามารถเข้าถึงได้ และไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ก็ยิ่งทำให้ปัญหานั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ร้ายแรงที่สุด คือ ไม่สามารถใช้งานอีเมล์นั้นได้ตลอดไป ซึ่งจะไปขอให้บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Microsoft ช่วยเหลือ ก็เป็นไปได้ยากมาก เพราะการสื่อสารกับเขา อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีความชำนาญกันอยู่แล้ว

ผู้เขียนจึงอยากเสนอแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ใ้ช้เพิ่มอีเมล์สำรองลงไป เหมือนเป็นการให้สองอีเมล์ผูกกันไว้ ถ้าวันใดเราเกิดลืมรหัสผ่าน เราก็ยังสามารถยืนยันตัวตนกับ Microsoft ได้โดยการใช้ระบบ Security Code หรือกรณีอีเมล์โดนแฮค ระบบก็จะส่งข้อความไปยังอีเมล์สำรอง แสดงสถานะการเข้าใช้งานที่ผิดปกติได้

การเพิ่มอีเมล์สำรอง ลงบนอีเมล์ บัญชี Hotmail ผู้ใช้สามารถดูภาพประกอบได้ ดังนี้คลิกที่ Account settings

เลือก Security info

ให้เลือก Alternate email address และพิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป
ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่ออีเมล์ดังภาพประกอบ จากนั้นกดปุ่ม Next
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอีเมล์สำรอง ให้ไปสมัคร(ลงทะเบียน)ก่อน

เมื่อกด Next จะปรากฎหน้านี้ แจ้งว่ารหัสได้ถูกส่งไปที่อีเมล์ดังกล่าวแล้ว
ให้เรา Log In  เข้าไปที่อีเมล์สำรองดังกล่าว โดยเปิด Browser หน้าใหม่

เข้าไปเช็คข้อความในอีเมล์ที่รหัสถูกส่งไป จากนั้น Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่องดังภาพ จากนั้นกด Next

จากนั้นให้พิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป และกด Next

รหัสจะส่งไปที่อีเมล์สำรองอีกครั้ง เพื่อให้เรา Verify

เปิดข้อความที่ถูกส่งมาที่อีเมล์สำรองดังกล่าว Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่อง และทำเครื่องหมายที่ I sign in frequently on this device …
สำหรับเครื่องสาธารณะ อาจไม่ต้องทำเครื่องหมาย
กด ​Submit

อีเมล์สำรองจะถูกเพิ่มลงไปในบัญชี Hotmail เรียบร้อยแล้ว

เราสามารถเพิ่มอีเมล์สำรองมากกว่า 1 อีเมล์ได้ โดยการกดปุ่ม Add ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Alternate Email Address และใช้วิธีการดังภาพที่กล่าวมาเพิ่มอีเมล์สำรองลงไปในบัญชี Hotmail

บทความที่เกี่ยวข้อง:

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีการติดตั้งอีเมล์ Hotmail บนโปรแกรม MS Outlook อย่างง่ายที่สุด

ผู้เขียนเชื่อว่า หลายๆ คนคงพบปัญหา การตั้งค่าอีเมล์ จาก Hotmail  บนโปรแกรม MS Outlook จากการสอบถามแวดวงของผู้ใช้ Outlook ส่วนใหญ่ตั้งค่าเองไม่ได้ วันนี้ผู้เขียนจึงอยากจะแนะนำวิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนตามบทความด้านล่างนี้

วิธีติดตั้ง Hotmail บน Outlook Version ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน


1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Outlook Hotmail Connector (สำหรับ MS Outlook 2003, 2007, 2010) จากนั้นให้ดำเนินการติดตั้งลงเครื่องได้เลย

2. เปิดโปรแกรม MS Outlook จากนั้นจะมีหน้าต่างเล็ก ๆ ถามว่าเราจะใช้ Hotmail Account ใช่ไหม ให้ตอบ Yes หรือ Ok

3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ อีเมล์ผู้ใช้ และรหัสผ่านลงไป จากนั้นกด OK โปรแกรมจะทำการตั้งค่า Server ให้อัตโนมัติ อีเมล์จึงสามารถใช้งานได้

=====================================================

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าแบบ Manual เอง หรือสำหรับ MS Outlook 2013 สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลย

เลือก Manual setup ... กด Next

เลือก Service แบบ POP or IMAP และกด Next

กรอกรายละเอียดตามภาพประกอบ จากนั้นคลิกปุ่ม More Settings...

ที่เมนู Outgoing Server ให้ทำเครื่องหมายที่ My outgoing server requires authentication

ที่เมนู "Advanced" ให้ตั้งค่าตามภาพ ดังนี้
Incoming server Port: 995 (SSL)
Outgoing server Port: 587 (TLS)
ทำเครื่องหมายที่ Leave copy of messages on the server เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใน server

กดปุ่ม Test Account Settings...

สถานะเสร็จสิ้น กดปุ่ม Close

กดปุ่ม Next

ตรวจสอบสถานะอีกครั้ง และกดปุ่ม Close

กดปุ่ม Finish

อีเมล์ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธี Add email account ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird ของระบบ TL

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในระบบของ Technology Land ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมีการตั้งค่าบางอย่างเล็กน้อย ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้ (มือใหม่) ไม่รู้ว่าต้องเซ็ทค่าอย่างไรบ้าง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองตั้งค่าถูกหรือไม่ ผู้เขียนจึงนำวิธีการ Add email account และการเซ็ทค่าต่างๆ มาให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนี้

ไปที่ Options...--> Account Settings... ดังภาพ

เลือก Account Actions และคลิกที่ Add Mail Account...

กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Continue

จากนั้นรอ...

ระบบจะเซ็ทค่ามาให้อัตโนมัติให้ แต่ให้เราเข้าไปแก้ไขโดยคลิกไปที่ Manual config

เปลี่ยนค่า Incoming: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 143
และ Outgoing: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 587 หรือ 25
จากนั้นกด Re-test

ระบบจะทำการเซ็ทค่าให้ หากข้อมูลถูกต้อง จะมีข้อความดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Done

รอการตรวจสอบ Password 

Account ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่จะปรากฎที่หน้า Account Settings และหน้าหลักของโปรแกรม Thunderbird
เสร็จสิ้นขั้นตอน

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วิธีการ Export contacts ในบัญชีอีเมล์ Yahoo และ Import ยังระบบ TL Maildee

เนื่องจากไฟล์ที่เป็น Backup ของ Contacts ใน Yahoo นั้น อาจจะไม่รองรับกับระบบของ TL ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายขั้นตอนการ Export Contacts จาก Yahoo และ Import ไปยังระบบ TL ให้ผู้อ่านอย่างละเอียด ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบอีเมล์ Yahoo เลือก Contacts ตามภาพ
Sign In your email on Yahoo and choose "Contacts"

2. เลือกอีเมล์ที่ต้องการทำ Backup หรือเลือกทั้งหมด
select some email addresses or select all.

3. เลือกปุ่ม Actions --> Exports
Click on Actions --> Exports

4. จะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมา ให้เลือกชนิดของไฟล์ที่จะ Backup contacts
Choose the format you want to export your contacts

5. พิมพ์ตัวอักษรที่ท่านเห็นตามภาพ เพื่อยืนยันการ Export
Type the code you see for verifying the process.

6. รอ download ประมาณ 5 วินาที จากนั้นไฟล์ก็จะถูก Save ลงเครื่องเรา
Wait for downloading, and it will be saved on your computer.


ขั้นตอนนี้ผู้เขียนแนะนำว่าให้เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อ Sign in อีเมล์ใน Gmail.com ค่ะ
Next process you should open other window or tab for signing in your email by Gmail.com

7. คลิกไปที่ Gmail (ดังภาพ) กดเลือก Contacts
Click on "Gmail" and choose "Contacts" 


8. คลิกไปที่ "More" และเลือก Import...
Click on "More" and choose "Import..."

9. เลือกไฟล์ที่เราได้ทำการ Export Contacts มาจาก Yahoo
Click on the button "เลือกไฟล์" for browsing CSV or vCard File same to this picture.
(The file from Yahoo)


10. เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้ และกด Open
Choose the file and click "Open" button.

11. จะมีหน้าต่างเดิมปรากฎ ให้กดปุ่ม Import
There will show the same window, click "Import" button.

12. รายชื่อ Contacts ที่เราได้ทำการ Import มาจะปรากฏขึ้นบนหน้า Contacts
The contacts which you imported will show on the Contacts.

13. คลิกที่ More และเลือก Export
Click "More" and choose "Export..."

14. เลือก Contacts ที่เราต้องการ Export (แนะนำให้กด The group....)
และกด Export Format เป็น vCard ตามภาพ
จากนั้นกดปุ่ม Export ไฟล์ก็จะถูก Save ลงเครื่องเรา
Choose same as this picture, click on "Export" button
Then, the file will be saved to your computer.

ขั้นตอนนี้ผู้เขียนแนะนำว่าให้เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อ Sign in อีเมล์ในระบบ TL
Next process you should open other window or tab for signing in your email by TL system.
15. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เข้าไปที่หน้าของ Contacts (ตามภาพ) และกดปุ่มลูกศรขึ้น (Upload) ตามภาพ
Sign in your email, choose "Contacts" and click the arrow button same to this picture.


16. เลือกไฟล์ที่เรา Export มาจาก Gmail และกด Open.
Choose the file which you exported from Gmail and click "Open" button.

17. จะมีแถบสีเขียวแสดงถึงรายชื่อ Contacts ได้ถูก added เรียบร้อยแล้ว
Your contacts were added.


18. รายชื่อใน Contacts จะปรากฏขึ้นมาที่หน้าเดียวกัน
The Contacts now show on the same page.