แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Forward email แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Forward email แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Forward อีเมล์บริษัท โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

มีผู้ใช้งานระบบ Email hosting สำหรับองค์กรบางท่านต้องการให้อีเมล์ของท่าน ทำการ forward อีเมล์ ไปยังอีกอีเมล์ โดยใช้โปรแกรม Thunderbird แต่ไม่ทราบขั้นตอนว่า มีวิธีติดตั้งอย่างไร ดั้งนั้น บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการติดตั้งอย่างง่าย ตามขั้นตอนดังนี้


1. กดปุ่ม Manage message filters

2. เลือกอีเมล์ต้นทางที่จะทำการ forward mail จากนั้น กด new

3. ทำการตั้งค่าตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1 ตั้งชื่อ fliter name ตามต้องการ (ในที่นี้ใช้ชื่อว่า Forward mail)
3.2 เลือกประเภทของ fliter ให้เป็น Match all messages
3.3 เลือก action ให้เป็น Forward message to 
3.4 ใส่ชื่อ Email account ปลายทางที่จะทำการส่งต่อ
3.5 ถ้าต้องการเพิ่มอีเมล์ที่ทำการ forward อีก กด + หรือถ้าต้องการลบ กด -
3.6 กด OK


4. สังเกตได้ว่ามี filter เพิ่มเข้ามา และอยู่ในสถานะ ใช้งาน (Enable) ให้กด Run Now และปิดหน้าต่าง
เพียงเท่านี้ ก็สามารถทำการ forward ไปยังเมลปลายทางที่ท่านต้องการได้แล้วครับ

บทความโดย
บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ผู้ให้บริการระบบ email server, email hosting ให้กับบริษัทหรือองค์กรในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Domain ของตนเอง >>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด<<

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีตั้งค่าการ Forward(ส่งต่ออัตโนมัติ) Email(อีเมล์) จาก Hotmail ไปยังอีเมล์อื่น


บริการ อีเมล์สำหรับองค์กร,อีเมลภายใต้ชื่อบริษัท,อีเมล์โดเมนตัวเอง มาตรฐานโลก
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>

1. Login เข้าสู่ระบบ2.เลือกไปยัง More options ตามภาพ


3.เลือกไปยัง Email Forwarding ตามภาพ


4.ให้ติ๊ก กำหนดอีเมล์ที่ต้องการส่งต่อ 
หากติ๊กช่อง Keep a copy forward message in your Hotmail inbox หมายถึง ต้องการให้เก็บอีเมล์ต้นฉบับไว้ที่ Hotmail ด้วย แล้วส่งต่อไปยังอีเมล์ที่กำหนดไว้ด้วย และทำการกด Save


5.หากทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะมีช่องเหลื่องๆ อยู่ด้านบนตามภาพ เพื่อแสดงว่าอีเมล์นี้ได้ถูกกำหนดเพื่อส่งต่อไปยังอีเมล์อื่นอย่างอัตโนมัติ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบอยู่เสมอ 
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

บริการ อีเมล์สำหรับองค์กร,อีเมลภายใต้ชื่อบริษัท,อีเมล์โดเมนตัวเอง มาตรฐานโลก
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>