วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีตั้งค่าการ Forward(ส่งต่ออัตโนมัติ) Email(อีเมล์) จาก Hotmail ไปยังอีเมล์อื่น


บริการ อีเมล์สำหรับองค์กร,อีเมลภายใต้ชื่อบริษัท,อีเมล์โดเมนตัวเอง มาตรฐานโลก
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>

1. Login เข้าสู่ระบบ2.เลือกไปยัง More options ตามภาพ


3.เลือกไปยัง Email Forwarding ตามภาพ


4.ให้ติ๊ก กำหนดอีเมล์ที่ต้องการส่งต่อ 
หากติ๊กช่อง Keep a copy forward message in your Hotmail inbox หมายถึง ต้องการให้เก็บอีเมล์ต้นฉบับไว้ที่ Hotmail ด้วย แล้วส่งต่อไปยังอีเมล์ที่กำหนดไว้ด้วย และทำการกด Save


5.หากทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง จะมีช่องเหลื่องๆ อยู่ด้านบนตามภาพ เพื่อแสดงว่าอีเมล์นี้ได้ถูกกำหนดเพื่อส่งต่อไปยังอีเมล์อื่นอย่างอัตโนมัติ เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบอยู่เสมอ 
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

บริการ อีเมล์สำหรับองค์กร,อีเมลภายใต้ชื่อบริษัท,อีเมล์โดเมนตัวเอง มาตรฐานโลก
โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก >>


ไม่มีความคิดเห็น: