วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีการ Backup email messages โดยใช้โปรแกรม Thunderbird

การใช้งานระบบอีเมล์เซิฟเวอร์ หรืออีเมล์โฮสติ้งในบางครั้ง เราต้องการที่จะทำการสำรองข้อมูลเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น นำข้อมูลอีเมล์ดังกล่าว ไปเปิดในเครื่องอื่น ล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อทำการลง Windows ใหม่ หรือนำไปเปิดดูอีเมล์แบบ offline เป็นต้น ซึ่งวิธีการสำรองข้อมูลนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ในที่นี้ บริษัทเทคโนโลยีแลนด์ จำกัด ขอเสนอวิธีการสำรองข้อมูลอย่าง่ายๆโดยใช้โปรแกรม Thunderbird ซึ่งท่านสามารถทำตามลำดับดังนี้

1. เปิดโปแกรม Thunderbird แล้วไปที่ tools และ Acouunt Settings
หากไม่เจอเมนู Tools ด้านบน ให้กด Alt 1 ครั้ง


2. ไปที่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ Backup แล้วเลือก Server Setting
จากนั้น ดูข้อมูลที่ Local directory : ให้ทำการ Copy ข้อความส่วนนั้นไว้ แล้วทำการปิดโปรแกรม  Thunderbird

3. เอาที่อยู่ที่ Copy นั้ไปใส่ใน File Expoler (My Computer) เพื่อทำการเรียกที่อยู่ที่จัดเก็บอีเมล์
ตัวอย่าง : C:\Users\<Computer Name>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\jr04akxm.default\ImapMail\mail.worldcloudmail-2.com

4. จากนั้นท่านก็ทำการ Copy ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมด เก็บไว้ในที่ที่ท่านต้องการ เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ทำการ back up อีเมล์ของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วิธีเช็ค Email ของ Google Apps ผ่านหน้าเว็บไซต์

ให้เข้า www.gmail.com และใส่ Username เป็น Email ตนเอง  หลังจากนั้นใส่ Password


วิธีตั้งค่า Email ของ Google Apps แบบ IMAP บน MS Outlook

การตั้งค่า Server  IMAP สำหรับ MS Outlook

 • Incoming Mail (IMAP) Server - Requires SSL
  • imap.gmail.com
  • Port: 993
  • Requires SSL:Yes
 • Outgoing Mail (SMTP) Server - Requires TLS
  • smtp.gmail.com
  • Port: 465 or 587
  • Requires SSL: Yes
  • Requires authentication: Yes
  • Use same settings as incoming mail server
 • Full Name or Display Name: [your name]
 • Account Name or User Name: your full Gmail address (username@gmail.com). Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Email address: your full Gmail address (username@gmail.com) Google Apps users, please enter username@your_domain.com
 • Password: your Gmail password

เลือก Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or  HTTP


เลือก Manually configure server setting...​ และกด Next


เลือกไปที่ Internet E-mail

ทำการตั้งค่าตามตัวอย่าง และคลิกที่ More Settings...

ใน Tab: Outgoing Server ให้ทำเครื่องหมายดังภาพ


ใน Tab: Advanced ให้ตั้งค่า Port ดังตัวอย่าง

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

[TL Basic] วิธีดู Email ทั้งหมดในองค์กรเรา / How to check email user in your organization.

คลิกไปที่ Manage Users / Accounts ดังภาพ
Go to Manage Users / Accounts.

ระบบจะแสดงรายชื่อ Email ที่อยู่ในระบบทั้งหมด ดังภาพ พร้อมสถานะของ Email นั้นๆ
There will show the email list in your organization and show the users' status.

[TL Basic] วิธี Reset Password ในกรณีที่ User ลืมรหัสผ่าน / How to reset your password.


คลิกไปที่ Manage Users/Accounts
Go to "Manage Users/Accounts"

เลือกไปที่ Email ที่ต้องการ Reset Password
Choose an email which you want to reset password.

คลิกไปที่ Reset Password ดังภาพ
Click "Reset Password"กดไปที่ Reset Password
Click "Reset Password" button.


ระบบจะทำการ Gen Password ตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทันที
The password has been modified, you can log in with your new password now.

[TL Basic] วิธีลบ Account Email ในองค์กร / How to delete account email in your organization.

เลือกไปที่ Manage Users/Accounts
Choose "Manage Users/Accounts"

เลือก Email ที่ต้องการลบ และ คลิก Delete ตามภาพ
Tick the email user that you want to delete, click "Delete" button.

[TL Basic] วิธีเพิ่ม Email ผ่านระบบ Control Panel / How to add user in Control panel.

เข้า URL Control Panel ที่ได้รับ
Go to url control panel which you got from provider.


คลิกไปที่ Mange Orders > List/Search Orders
Click Mange Orders > List/Search Orders

เลือกไปที่ Web ที่เราต้องการเพิ่ม Email


คลิกไปที่ Manage Email ดังภาพ
Scroll down this page and in icon: Email and click "Manage Email"


คลิกไปที่ Add User
Click "Add User"

ใส่ Email ที่ต้องการเพิ่ม
Type an email which you need to add and then click "Add User" button.หลังจากนั้นระบบ จะทำการเพิ่ม Email และ สุ่มรหัสผ่านให้
After that, the email was added and you will get a random password.


ท่านสามารถนำ Email และรหัสผ่านนั้น ไป Login ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที  ผ่าน Web Mail (โดยท่านสามารถเปลี่ยน Password Email เองได้ภายหลัง)
 Now, you can log in the email on this website by webmail and you can change the password.

Email ที่เพิ่มสามารถใช้งานได้ทันที
The email which was added, is now available.