วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีปรับ Scale (Size) ข้อความบนอีเมล์ ที่ Print Preview ของ Thunderbird

การปรับ Scale คล้ายกับการปรับขนาดของทั้งหน้า เมื่อเราต้องการพิมพ์ (Print Out) ข้อความในอีเมล์ออกมาใน Scale ที่ใหญ่ขึ้น ผู้ใช้สามารถลองตั้งค่าได้ตามภาพประกอบด้านล่าง

คลิกขวาที่แถบสีน้ำเงิน และทำเครื่องหมายที่ Menu Bar เพื่อให้โปรแกรมแสดง Menu Bar ก่อน
จากนั้นเลือกข้อความอีเมล์ที่จะพิมพ์ (Print Out) แล้วคลิกที่ File --> Print Preview

เมื่อปรากฏภาพตัวอย่างก่อนพิมพ์แล้ว ให้เลือกที่ Scale เพื่อปรับขนาดตามความต้องการ

จะเห็นได้ว่าขนาดตัวอักษรนั้นใหญ่ขึ้น ตาม Scale ที่เลือกคือ 150%


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ลงบนบัญชี Hotmail เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอีเมล์ (สำคัญมาก)

นอกจากการเพิ่มอีเมล์สำรอง ลงบนบัญชี Hotmail ที่มีความสำคัญแล้ว การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ลงไปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่จะช่วยป้องกันปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงอีเมล์ของ Hotmail ได้ ผู้ใช้หลาย ๆ คนอาจจะเกิดความกังวลว่า ทำไมเราต้องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเป็นเบอร์ส่วนตัว ลงไปด้วย จะมีผลอะไรไหม ผู้เขียนมั่นใจว่าหากไม่มีปัญหาการใช้งาน Microsoft คงไม่โทรศัพท์หาเราแน่นอน หรือหากมีคนพยายามแฮคข้อมูลในอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เราหยุดความเคลื่อนไหวของแฮคเกอร์ได้ เรามาดูวิธีการ Add telephont number กัน ตามภาพประกอบดังนี้


เข้าสู่ระบบอีเมล์ ของ Hotmail คลิกที่ Account settings

เลือก Security info

ที่หัวข้อ Phone number ให้กด add 

พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้อีเมล์นี้ ลงบนช่องว่าง กด Next

Security Code จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์ หมายเลขดังกล่าว


เปิดข้อความบนโทรศัพท์ของเรา

นำรหัสบนโทรศัพท์ มาพิมพ์ลงช่องว่าง
กด Next

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail เพื่อความปลอดภัย (สำคัญมาก)

วิธี Unblock อีเมล์ บัญชี Hotmail กรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าสู่ระบบไม่ได้ (สำคัญมาก)

หลังจากที่เรารู้วิธีการป้องกันบัญชี Hotmail โดยวิธีการเพิ่มอีเมล์สำรอง แล้ว คราวนี้เรามาดูวิธีการใช้อีเมล์สำรองมาช่วย Unblock อีเมล์บัญชี Hotmail ที่เราเข้าสู่ระบบไม่ได้กันบ้าง

ใส่ชื่ออีเมล์ ระบบ Hotmail ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ (ในที่นี้คืออีเมล์ test@m2u.co.th)
คลิกที่  "Can't access your account?" (ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้)  
พิมพ์ชื่อบัญชีของ Hotmail ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
และพิมพ์ตัวอักษรตามภาพที่ปรากฎ และกด Next 
เลือกอีเมล์สำรองที่รหัสสามารถสามารถส่ง Security Code ได้

พิมพ์ชื่ออีเมล์สำรอง และกดปุ่ม Next

Security coder จะถูกส่งไปยังอีเมล์สำรองดังกล่าว ในที่นี้คืออีเมล์ของ Gmail

เช็คข้อความที่่ถูกส่งไปยังอีเมล์สำรอง จากนั้น Copy รหัสไว้

นำรหัสที่ได้มาใส่ในช่องว่าง และกด Next

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ตามต้องการ และกดปุ่ม Next

กดปุ่ม Next
ตอนนี้อีเมล์บัญชี Hotmail ของท่าน สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสผ่านใหม่แล้ว

แนะนำบทความเพิ่มเติม
วิธีการเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail (สำคัญมาก)
วิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ลงอีเมล์บัญชี Hotmail 

วิธีเพิ่มอีเมล์สำรอง (Alternate email address) ของ Hotmail เพื่อความปลอดภัย (สำคัญมาก)

ไม่ว่าจะเป็น Free hosted email หรือ Corporate email ล้วนจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย ในเรื่องการเข้าถึงอีเมล์ (Inbox) ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้หลาย ๆ คนมักประสบปัญหา Log In เข้าอีเมล์ตนเองไม่ได้ เนื่องจากจำรหัสผ่านไม่ได้ หรือลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้งานไม่มีอีเมล์สำรองที่สามารถเข้าถึงได้ และไม่ได้ตั้งค่าเอาไว้ ก็ยิ่งทำให้ปัญหานั้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ร้ายแรงที่สุด คือ ไม่สามารถใช้งานอีเมล์นั้นได้ตลอดไป ซึ่งจะไปขอให้บริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Microsoft ช่วยเหลือ ก็เป็นไปได้ยากมาก เพราะการสื่อสารกับเขา อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีความชำนาญกันอยู่แล้ว

ผู้เขียนจึงอยากเสนอแนวทางป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้ใ้ช้เพิ่มอีเมล์สำรองลงไป เหมือนเป็นการให้สองอีเมล์ผูกกันไว้ ถ้าวันใดเราเกิดลืมรหัสผ่าน เราก็ยังสามารถยืนยันตัวตนกับ Microsoft ได้โดยการใช้ระบบ Security Code หรือกรณีอีเมล์โดนแฮค ระบบก็จะส่งข้อความไปยังอีเมล์สำรอง แสดงสถานะการเข้าใช้งานที่ผิดปกติได้

การเพิ่มอีเมล์สำรอง ลงบนอีเมล์ บัญชี Hotmail ผู้ใช้สามารถดูภาพประกอบได้ ดังนี้คลิกที่ Account settings

เลือก Security info

ให้เลือก Alternate email address และพิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป
ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นชื่ออีเมล์ดังภาพประกอบ จากนั้นกดปุ่ม Next
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีอีเมล์สำรอง ให้ไปสมัคร(ลงทะเบียน)ก่อน

เมื่อกด Next จะปรากฎหน้านี้ แจ้งว่ารหัสได้ถูกส่งไปที่อีเมล์ดังกล่าวแล้ว
ให้เรา Log In  เข้าไปที่อีเมล์สำรองดังกล่าว โดยเปิด Browser หน้าใหม่

เข้าไปเช็คข้อความในอีเมล์ที่รหัสถูกส่งไป จากนั้น Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่องดังภาพ จากนั้นกด Next

จากนั้นให้พิมพ์ชื่ออีเมล์สำรองของเราลงไป และกด Next

รหัสจะส่งไปที่อีเมล์สำรองอีกครั้ง เพื่อให้เรา Verify

เปิดข้อความที่ถูกส่งมาที่อีเมล์สำรองดังกล่าว Copy รหัสไว้

นำรหัสมาวางในช่อง และทำเครื่องหมายที่ I sign in frequently on this device …
สำหรับเครื่องสาธารณะ อาจไม่ต้องทำเครื่องหมาย
กด ​Submit

อีเมล์สำรองจะถูกเพิ่มลงไปในบัญชี Hotmail เรียบร้อยแล้ว

เราสามารถเพิ่มอีเมล์สำรองมากกว่า 1 อีเมล์ได้ โดยการกดปุ่ม Add ที่อยู่ภายใต้หัวข้อ Alternate Email Address และใช้วิธีการดังภาพที่กล่าวมาเพิ่มอีเมล์สำรองลงไปในบัญชี Hotmail

บทความที่เกี่ยวข้อง:

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

วิธีการติดตั้งอีเมล์ Hotmail บนโปรแกรม MS Outlook อย่างง่ายที่สุด

ผู้เขียนเชื่อว่า หลายๆ คนคงพบปัญหา การตั้งค่าอีเมล์ จาก Hotmail  บนโปรแกรม MS Outlook จากการสอบถามแวดวงของผู้ใช้ Outlook ส่วนใหญ่ตั้งค่าเองไม่ได้ วันนี้ผู้เขียนจึงอยากจะแนะนำวิธีการตั้งค่าด้วยตนเอง โดยทำตามขั้นตอนตามบทความด้านล่างนี้

วิธีติดตั้ง Hotmail บน Outlook Version ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน


1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Outlook Hotmail Connector (สำหรับ MS Outlook 2003, 2007, 2010) จากนั้นให้ดำเนินการติดตั้งลงเครื่องได้เลย

2. เปิดโปรแกรม MS Outlook จากนั้นจะมีหน้าต่างเล็ก ๆ ถามว่าเราจะใช้ Hotmail Account ใช่ไหม ให้ตอบ Yes หรือ Ok

3. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ อีเมล์ผู้ใช้ และรหัสผ่านลงไป จากนั้นกด OK โปรแกรมจะทำการตั้งค่า Server ให้อัตโนมัติ อีเมล์จึงสามารถใช้งานได้

=====================================================

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการตั้งค่าแบบ Manual เอง หรือสำหรับ MS Outlook 2013 สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เลย

เลือก Manual setup ... กด Next

เลือก Service แบบ POP or IMAP และกด Next

กรอกรายละเอียดตามภาพประกอบ จากนั้นคลิกปุ่ม More Settings...

ที่เมนู Outgoing Server ให้ทำเครื่องหมายที่ My outgoing server requires authentication

ที่เมนู "Advanced" ให้ตั้งค่าตามภาพ ดังนี้
Incoming server Port: 995 (SSL)
Outgoing server Port: 587 (TLS)
ทำเครื่องหมายที่ Leave copy of messages on the server เพื่อเก็บข้อมูลไว้ใน server

กดปุ่ม Test Account Settings...

สถานะเสร็จสิ้น กดปุ่ม Close

กดปุ่ม Next

ตรวจสอบสถานะอีกครั้ง และกดปุ่ม Close

กดปุ่ม Finish

อีเมล์ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วิธี Add email account ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird ของระบบ TL

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในระบบของ Technology Land ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird จะมีการตั้งค่าบางอย่างเล็กน้อย ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้ (มือใหม่) ไม่รู้ว่าต้องเซ็ทค่าอย่างไรบ้าง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองตั้งค่าถูกหรือไม่ ผู้เขียนจึงนำวิธีการ Add email account และการเซ็ทค่าต่างๆ มาให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติม โดยมีขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนี้

ไปที่ Options...--> Account Settings... ดังภาพ

เลือก Account Actions และคลิกที่ Add Mail Account...

กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Continue

จากนั้นรอ...

ระบบจะเซ็ทค่ามาให้อัตโนมัติให้ แต่ให้เราเข้าไปแก้ไขโดยคลิกไปที่ Manual config

เปลี่ยนค่า Incoming: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 143
และ Outgoing: mail.worldcloudmail.com  ตั้ง Port: 587 หรือ 25
จากนั้นกด Re-test

ระบบจะทำการเซ็ทค่าให้ หากข้อมูลถูกต้อง จะมีข้อความดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Done

รอการตรวจสอบ Password 

Account ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาใหม่จะปรากฎที่หน้า Account Settings และหน้าหลักของโปรแกรม Thunderbird
เสร็จสิ้นขั้นตอน