วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2556

ระบบ Admin วิธีการเข้าถึงบัญชีอีเมล์ของแต่ละ Users
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

1.  Login เข้าระบบ Admin เลือกคลิก จัดการผู้ใช้ 

 2.  คลิกเลือกผู้ใช้งานทั้งหมด

 3.  จะมีรายชื่อ E-mail ทั้งหมดภายในองค์กรแสดงให้เห็น เมื่อคุณลูกค้าต้องการเข้า E-mail ของ (User) คุณลูกค้าสามารถคลิกที่ช่องหน้ารายชื่อนั้น เมื่อมีเครื่องหมายถูก รายละเอียดการใช้งานของE-mail user นั้นจะแสดงแต่ละวันในการทำงาน


4.  คลิกเลือก เข้าใช้งานผู้ใช้นี้ ระบบจะสามารถเข้าE-mail User ของผู้ใช้งานได้ทันที กรณีบุคคลที่ใช้email user มีเหตุจำเป็น Admin สามารถทำการส่งอีเมลหรือนัดหมายประชุมสำคัญต่างๆผ่านทางด้าน ฝ่ายงานในองค์กรได้ทันที


5.  เมื่อทำการคลิกเลือก email userที่ต้องการแล้ว admin จะเข้าดูหรือส่งเมลไปยังลูกค้าได้ หรือ ติดต่อกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กรได้ทันที
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


ไม่มีความคิดเห็น: