วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ระบบ Admin การเช็คการเข้าสู่ระบบ ของผู้ใช้งาน ( User )1.  Login เข้าระบบ Admin คลิกเลือก แผนควบคุม

2.  เมื่อทำการคลิกแล้ว ให้เลือกคลิก เข้าสู่ระบบ

3.  เมื่อคลิกเข้าหน้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถดูสถิติการเข้าใช้ทั้งหมดของผู้ใช้งานได้ รวมไปถึงดูการเข้าสู่ระบบต่างๆ ได้ทันที
4. ถ้าต้องการดูการเข้าใช้งานของผู้ใช้มากที่สุดก็สามารถดูได้ โดย ใช้เมาส์คลิกเลือกตรงตัวเลข
5.  เมื่อทำการคลิกเมาส์แล้ว รายชื่อของผู้ใช้งานในแต่ละวันจะแสดงให้เห็นของการเปิดใช้E-mail ของแต่ละคนได้อย่างละเอียดไม่มีความคิดเห็น: