วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

ระบบ Admin กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานของผู้ใช้ ( User )หรือกรณีลืมรหัส บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


1.  เข้า Login ระบบ Admin คลิกเลือก จัดการผู้ใช้

2. คลิกเลือกผู้ใช้งานทั้งหมด

3. เลือกกรณีE-mail ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งาน คลิกตรงช่องสี่เหลี่ยม ให้เกิดลูกศรปรากฎขึ้น

4. คลิกเลือก แก้ไขผู้ใช้ 

5. เมื่อเลือกเสร็จแล้ว ให้เลือกช่อง รหัสผ่าน แล้วกรอกรหัสใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนลงไป

6. เมื่อทำการกรอกเสร็จแล้ว สามารถคลิก Update User เพื่อทำการตกลง เมื่อท่านเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้รหัสผ่านนี้ได้ทันที


 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12ไม่มีความคิดเห็น: