วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

[TL] วิธีการเช็ค Email message เบื้องต้น
1.ให้ใส่ Username และ Password ที่ได้รับ
2.เมื่อ Login จะปรากฎหน้าเว็บนี้  คุณก็สามารถเช็คอีเมล์ได้ทันทีไม่มีความคิดเห็น: