วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

[TL] วิธีส่งอีเมล์เบื้องต้น บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-121.ให้ใส่ Username และ Password ที่ได้รับ


2.เมื่อ Login จะปรากฎหน้าเว็บนี้


3. คลิกที่ รูปปากกา 

4. หลังจากคลิกแล้วจะมีบล็อคให้คุณสามารถส่งอีเมล์ได้


5. จะมีบล็อคให้คุณสามารถระบุพิมพ์ (ถึง) คือบุคคลที่ต้องการส่งถึง  และ (เรื่อง) ที่ต้องการส่ง


6. เมื่อพิมพ์ระบุเสร็จสิ้น สามารถคลิกส่งอีเมล์ได้ทันที
 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12


ไม่มีความคิดเห็น: