วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

วิธีตั้ง Forward(ส่งต่ออัตโนมัติ) Email(อีเมล์) จาก yahoo หรือ ymail ไปยัง Email(อีเมล์) อื่นๆ

บทความโดย Technology Land Co.,Ltd
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอีเมล์สำหรับองค์กร และอีเมล์ชื่อบริษัท


yahoo email กับ ymail คือ ระบบเดียวกัน ในบทความนี้ จะเรียกทั้งหมดว่า yahoo 

1.เข้าสู่ระบบ yahoo mail

2.เลือกไปยัง Mail Options ตามภาพ


3.เลือกไปยัง เมนู POP&Forwarding บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12

4.ทำการติํกดังภาพ และใส่ Email ปลายทางที่ต้องการ Forward ต่อ 
ในช่อง List box ให้เลือกเป็น Store and forward แปลว่า ส่งต่อ และ เก็บต้นฉบับไว้ที่ yahoo ด้วย


5.จะมีหน้าต่าง แจ้งว่า คุณต้องไปทำการกดยอมรับที่อีเมล์ปลายทางก่อน ว่าต้องการรับการ Forward จาก Email นี้ 6.เปิดไปยังอีเมล์ ปลายทาง จะพบหัวข้ออีเมล์ ที่ yahoo ส่งมาให้เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับอีเมล์ Forward จากต้นทาง yahoo จริงๆ โดยคลิกไปที่ Verify


หลังจากนั้น ระบบ yahoo ก็จะทำการ Forward Email ไปยัง Email ที่เราทำการกำหนดไว้


บทความโดย Technology Land Co.,Ltd
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอีเมล์สำหรับองค์กร และอีเมล์ชื่อบริษัท


ไม่มีความคิดเห็น: