วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

[TL] วิธีดูอีเมล์ที่ส่งไปแล้ว



 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12




1. Login เข้าไปยังอีเมล์


2. เลือกบล็อคทางด้านซ้าย จะมีบล็อคจดหมายที่ส่งแล้ว 

3.  เมื่อคลิกเข้าไปยังบล็อคจดหมายที่ส่งแล้ว จะมีบล็อคข้อความทางด้านขวาแสดงให้เห็นว่าคุณส่งอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งแล้วย้อนหลังได้อย่างง่ายดาย



 บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email) สำหรับองค์กร,อีเมล์ธุรกิจ,อีเมล์สำหรับธุรกิจ
โทร: 02-4649211-12





ไม่มีความคิดเห็น: